Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za trzeci kwartał 2017 roku wykazała przychody na poziomie blisko 2,2 mld zł. To wzrost o 10 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Przy wyniku EBITDA sięgającym ponad 255 mln (wzrost o blisko 77 proc.) oraz zysku netto na poziomie ponad 75 mln (5 mln zł za trzeci kwartał 2016) Grupa z optymizmem podsumowuje trzeci kwartał 2017 roku.

 

 

Jak sytuacja wygląda w spółce z Kędzierzyna-Koźla?

W trzecim kwartale tego roku Grupa Azoty ZAK S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 24 mln zł w porównaniu z 3 mln zł straty w analogicznym kwartale 2016 roku.

Przychody ze sprzedaży kształtują się na poziomie 444 mln zł w porównaniu do 379 mln zł uzyskanych w trzech kwartałach poprzedniego roku.

 

- Na wysokość zysku netto, który spółka wypracowała w trzecim kwartale 2017 roku, niemal równorzędnie wpłynęły wyniki sprzedaży wyrobów głównych segmentów: nawozów i OXO – komentuje Paweł Mortas, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. – W segmencie OXO odnotowaliśmy wzrost wyniku, zarówno w stosunku do analogicznego kwartału w 2016 roku, jak i drugiego kwartału bieżącego roku. Decydującym czynnikiem był spadek notowań propylenu na giełdzie surowcowej. Powody do zadowolenia daje poziom sprzedaży plastyfikatora Oxoviflex® i zapotrzebowanie ze strony rynku - popyt na ten produkt jest kilkakrotnie większy niż łączne zdolności produkcyjne w Europie. Dla wyników uzyskanych w segmencie nawozowym kluczowy okazał się konsekwentny wzrost sprzedaży nawozów granulowanych, roztworów saletrzano-mocznikowych oraz produktów mocznikowych wynikający z wysokiej jakości oferowanych produktów oraz wzrostu ceny wraz z nowym sezonem nawozowym – dodaje prezes Grupy Azoty ZAK S.A.

 

Wracając do wyników finansowych całej Grupy Azoty.

W ujęciu narastająco Grupa przez pierwsze dziewięć miesięcy 2017 roku zrealizowała sprzedaż na poziomie ponad 7 mld zł, co stanowi wzrost o 7 proc. rok do roku. EBITDA wzrosła o 16 proc rok do roku do poziomu 969 mln, a zysk netto wzrósł o 26 proc. do poziomu 453 mln.

 

- Jubileusz 90-lecia Grupa Azoty świętuje doskonałym trzecim kwartałem. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie, otworzyła Wytwórnię Poliamidów II, kontynuowała też w Policach projekt PDH podejmując pierwsze korporacyjne decyzje o rozszerzeniu go o instalację do produkcji polipropylenu. Tym ważnym wydarzeniom towarzyszyły świetne wyniki finansowe. W porównaniu do wyników analogicznych kwartałów z lat ubiegłych osiągamy historyczne maksima. Motorem napędowym wzrostów były niewątpliwie tworzywa. Grupa Azoty umiejętnie wykorzystała korzystne tendencje rynkowe. Pigmenty z perspektywy segmentu Chemia pozwoliły natomiast w pełni pokryć wyższe ceny gazu wpływające na rentowność produktów chemicznych tj. mocznik techniczny czy Melamina – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

 

- Z zadowoleniem obserwujmy kolejny kwartał bardzo dobrej kontrybucji wynikowej w segmencie tworzyw, co jest efektem sprzyjającej koniunktury przy niskiej bazie wynikowej roku ubiegłego. Blisko 100 proc. wzrost delt cen poliamidu 6 i benzenu znacząco wpłynął na wypracowaną EBITDA w tym segmencie, generując marżę EBITDA na poziomie 16 proc., przy wartościach ujemnych w roku poprzednim. Grupa Azoty aktywnie korzysta z pozytywnego trendu w sektorze tworzywowym, a zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 w Tarnowie uplasowało Grupę Azoty na trzecim miejscu wśród unijnych producentów. W segmencie nawozy wartym podkreślenia jest fakt, że w pomimo wzrostu cen gazu o ponad 20 proc. przy wysokiej bazie cenowej produktów, co miało niewątpliwie negatywny wpływ na wyniki, Grupa Azoty wypracowała ostatecznie dodatni wynik EBITDA w tym segmencie w wysokości 64 mln zł w trzecim kwartale 2017 roku dzięki efektywnemu zarządzaniu przestojami  remontowymi, a także  polityce handlowej Grupy – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty.

 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy