Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Rok 2017 był bardzo intensywny pod względem przeprowadzanych inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych. Kilka dużych rozpoczętych zadań, jak np. budowa nowej drogi dojazdowej do kozielskiego portu czy przebudowy ul. Powstańca Filipa Pieli oraz ul. Karpackiej będzie kontynuowanych w 2018 roku. Poniżej przedstawiamy zestawienie inwestycji, które zostały już zakończone lub jeszcze trwają na poszczególnych osiedlach. Dodatkowo 1,6 mln zł kosztowała wymiana oświetlenia ulicznego, 2 mln zł remonty kanalizacji ściekowej, a 0,6 mln zł bieżące interwencje drogowe (łatanie dziur, utwardzanie nawierzchni).

 

 

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych zakończonych i trwających na poszczególnych osiedlach

Nazwa zadania

Opis zadania

Kwota

Azoty

Budowa Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” (w trakcie realizacji)

Budowa zespołu basenów wewnętrznych i zewnętrznych, strefy rekreacji, parkingu

20,5 mln zł1

Przebudowa ul. Wincentego Witosa

Przebudowa pasa drogowego na całej długości ul. Wincentego Witosa

3,2 mln zł

Przebudowa ul. Józefa Piłsudskiego

Uzupełnienie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, remont chodnika i nawierzchni na odcinku 270 m

237,1 tys. zł

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Chemików – etap I

Przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń, wykonanie ogrodzenia. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

65 tys. zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Jordanowskiej

Zakup i montaż zestawu zabawowego

31 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Ludwika Waryńskiego

Remont chodnika przy posesji nr 11-13

21,2 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Władysława Grabskiego

Remont chodnika na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Ludwika Waryńskiego

16,8 tys. zł

Blachownia

Dojazd do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A – dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości

Remont nawierzchni, budowa parkingu

840 tys. zł

Przebudowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa

Przebudowa drogi, remont alejki, wymiana ogrodzenia

100 tys. zł

Wykonanie minimiasteczka drogowego

Wykonanie minimiasteczka drogowego na placu zabaw przy ul. Zwycięstwa. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

70 tys. zł

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w parku Lotników

Wycinka drzew oraz krzewów, uprzątnięcie gałęzi i liści, frezowanie pni po ściętych drzewach

60 tys. zł

Budowa azylu dla pieszych i przejścia na ul. Juliana Tuwima (w trakcie realizacji)

Zadanie w trakcie realizacji, na etapie opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej. Termin wykonania (uzależniony od pogody) - I/II kw. 2018 r.

48 tys. zł.

Uzupełnienie chodnika ul. Władysława Broniewskiego

Na odcinku od ul. Kornela Makuszyńskiego do ul. Niepodległości

32 tys. zł

Remont placu zabaw przy kanale na os. Blachownia

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu do gier i zabaw. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

15,6 tys. zł

Konserwacja cieku komunalnego

Konserwacja rowu R3

2 tys. zł

Cisowa

Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Aleksandra Fredry a ul. Barbary

Zakup i montaż czterech podwójnych zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej i zestawu street workout. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

34,9 tys. zł

Remont drogi dojazdowej do boiska w Cisowej

Remont nawierzchni drogi dojazdowej do stadionu i Domu Sportowca

27 tys. zł

Budowa progu zwalniającego na ul. Wiosennej

Budowa konstrukcji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

2,4 tys. zł

Kłodnica

Budowa hospicjum (w trakcie realizacji)

Przebudowa budynku byłego przedszkola, wykonanie nowych instalacji, wymiana stolarki okiennej, zagospodarowanie terenu wokół hospicjum, budowa parkingu, montaż windy. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania, realizacja rozpocznie się po otrzymaniu pozwolenia budowlanego

6,7 mln zł

Projekt techniczny i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kłodnica i Pogorzelec (w trakcie realizacji)

Remont i rozbudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wyspiańskiego o ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 2,5 m, połączenie jej ze ścieżką na wale przeciwpowodziowym, budowa zjazdów, oświetlenia. Czekamy na projekt techniczny

4,7 mln zł

Budowa nowej drogi dojazdowej do kozielskiego portu (w trakcie realizacji)

Skomunikowanie terenu inwestycyjnego Koźle Port ul. Kłodnicka - Elewatorowa

4,1 mln zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 od skrzyżowania z nowo projektowaną ul. Elewatorową oraz przebudowa skrzyżowań ul. Kłodnickiej z ul. Szymanowskiego, Żabieniecką i Kłosową

Przebudowa drogi, chodników na odcinku ok. 900 m, skrzyżowań, chodników, przejść dla pieszych, montaż sygnalizacji świetlnej i oświetlenia. Trwa procedura weryfikacji dokumentów odbiorowych przekazanych przez urząd marszałkowski

1,8 mln zł2

Przebudowa ul. Józefa Chełmońskiego

Wymiana nawierzchni, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, nowe nasadzenia. Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku, a zakończyła na początku tego roku.

1,7 mln zł

Przebudowa remizy OSP Kłodnica (w trakcie realizacji)

Budowa nowego garażu, dachu, remont istniejących pomieszczeń i ich wyposażenie w meble i sprzęt AGD

1,2 mln zł

Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kłodnica

Dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego

810 tys. zł3

Budowa stacji meteorologicznej

Budowa stacji i montaż urządzeń do pomiarów temperatury powietrza, wilgotności, wysokości opadów oraz kierunku i prędkości wiatru

123 tys. zł4

Wykonanie placu zabaw przy ul. Sportowej (w trakcie realizacji)

Wykonanie fundamentów, nawierzchni, zakup i montaż urządzeń oraz elementów małej architektury, ułożenie chodników, wykonanie trawników. Trwa rozstrzyganie przetargu na realizację. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu obywatelskiego

100 tys. zł

Przebudowa ul. Przedwiośnie od nr 1 do 2

Przebudowa na odcinku pomiędzy ul. Jagiellońską i Piotra Gaszowca

52,7 tys. zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Jana Cybisa

Zakup i montaż zestawu zabawowego

31 tys. zł

Remont mostka na ul. Młynarskiej

Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy i naprawa przyczółków betonowych

29,4 tys. zł

Remont nawierzchni ul. Błonie i ul. Osiedlowa

Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Błonie i nawierzchni gruntowej ul. Osiedlowa

24,4 tys. zł

Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Stanisława Wyspiańskiego

Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Wyspiańskiego od numeru 28 do 30

7,8 tys. zł

Remont nawierzchni ul. Nektarowa

Remont nawierzchni tłuczniowej

7,3 tys. zł

Budowa progów zwalniających ul. Kłosowa

Budowa konstrukcji poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

3,6 tys. zł

Kuźniczka

Rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka (w trakcie realizacji)

Przygotowanie terenu pod nowe miejsca grzebalne, budowa kolumbarium, alejek, parkingu, ogrodzenia

5,3 mln zł

Remont chodników ul. Wiśniowa i części ul. Akacjowej, etap I

Remont chodników ul. Wiśniowa i części ul. Akacjowej. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

73,3 tys. zł

Remont chodnika ul. Głogowa

Remont chodnika po stronie nieparzystej

40,1 tys. zł

Budowa progów ul. Platanowa i Jesionowa

Budowa konstrukcji poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

35,3 tys. zł

Remont chodnika ul. Kalinowa

Naprawa chodnika w ciągu ul. Kalinowej

23,7 tys. zł

Lenartowice

Wyposażenie osiedlowej strefy sportowo-rekreacyjnej

Zakup i dostawa sprzętu sportowego, urządzeń nagłaśniających i rekreacyjno-sportowych. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

44 tys. zł

Remont nawierzchni ul. Nowowiejska

Remont nawierzchni gruntowej drogi wewnętrznej

23,1 tys. zł

Budowa progu zwalniającego na ul. Heleny Modrzejewskiej

Budowa konstrukcji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

3,1 tys. zł

Miejsce Kłodnickie

Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków etap I wraz z uzupełnieniem kanalizacji ściekowej

Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków etap I od numeru 13 do 29 wraz z uzupełnieniem kanalizacji ściekowej

123,1 tys. zł5

Budowa progów zwalniających

Budowa progów na całym osiedlu w latach 2016-2017

38,5 tys. zł

Remont poboczy przy drodze transportu rolnego

Wzmocnienie poboczy przy drodze transportu rolnego, działka 225/21

15,3 tys. zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Czajki

Zakup i montaż zestawu zabawowego

12 tys. zł

Piastów

Zagospodarowanie skweru przy ul. Bolesława Krzywoustego

Budowa alejek, nasadzenia roślinności, montaż ławek. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – etap I”, na którego realizację gmina otrzymała 85 proc. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

248 tys. zł

Budowa boiska do piłki nożnej typu Orlik

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Wieczorka. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

175 tys. zł

Przebudowa odcinka ulicy Bolesława Śmiałego i budowa chodnika

Przebudowa odcinka o długości 60 m od budynku 3 A-K do końca drogi

68,8 tys. zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszka Białego

Zakup i montaż zestawu zabawowego

30,5 tys. zł

Remont chodnika ul. Kazimierza Wielkiego

Remont na odcinku ok. 180 m od marketu „Biedronka” do Osiedlowego Domu Kultury „Komes”

16,9 tys. zł

Budowa progów zwalniających na ul. Adama Benisza i Królowej Jadwigi (w trakcie realizacji)

Budowa progów zwalniających na ul. Adama Benisza (prace zakończone) i Królowej Jadwigi. Zadanie w zakresie ulicy Królowej Jadwigi w trakcie realizacji - etap opracowania i uzgadniania dokumentacji projektowej. Termin wykonania (uzależniony od pogody) - I/II kwartał 2018 r.

16 tys. zł

Budowa progów zwalniających na al. Jana Pawła II

Budowa progów zwalniających na al. Jana Pawła II od numeru 41A do 41D

15,6 tys. zł

Budowa chodnika przy al. Jana Pawła II

Budowa ok. 100 m chodnika od przystanku autobusowego przy al. Jana Pawła II do marketu „Lidl” oraz do budynku nr 47A

10,6 tys. zł

Pogorzelec

Budowa placu zabaw z urządzeniami fitness przy ul. Tadeusza Kościuszki w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i strefy do street workoutu oraz oświetlenia i monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

442 tys. zł

Przebudowa ul. Ligonia (w trakcie realizacji)

Wymiana nawierzchni na odcinku o długości 330 m od ul. Fryderyka Chopina do ul. Jana III Sobieskiego. Do świąt zadanie powinno zostać zakończone (zależy to od warunków pogodowych)

440 tys. zł.

Zagospodarowanie placu Pamięci Rodła

Budowa alejek, nasadzenia roślinności, montaż ławek. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – etap I”, na którego realizację gmina otrzymała 85 proc. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

400 tys. zł

Budowa parkingu przy ul. Józefa Bema

Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym drogi wew. ul. Józefa Bema na końcowym odcinku

265 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Sosnowej

Remont chodnika na odcinku od ul. Krokusów do ul. Zielonej

31,3 tys. zł

Remont mostka przy ul. Młyńskiej

Zabezpieczenia antykorozyjne poręczy i naprawa przyczółków betonowych

19,6 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Konwalii

Remont chodnika na odcinku od ul. Krokusów do al. Róż

19,6 tys. zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Starej

Zakup i montaż zestawu zabawowego

14 tys. zł

Konserwacja cieku komunalnego

Konserwacja rowu opaskowego wokół byłego składowiska odpadów i rowu RD przy ul. Gliwickiej

13 tys. zł

Wyposażenie placu zabaw przy ul. Janusza Korczaka

Zakup i montaż piaskownicy, huśtawki i bujaka

10 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki 48

Remont chodnika w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki przed posesją nr 48

1,8 tys. zł

Południe

Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Głubczyckiej (w trakcie realizacji)

Budowa lewostronnej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową elementów odwodnienia drogi, oświetlenia oraz odtworzeniem jezdni na szerokości 1,5m. Termin zakończenia został przesunięty na 27 grudnia.

795 tys. zł6

Remont drogi wewnętrznej ul. Raciborska

Remont cząstkowy nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Raciborska w stronę cmentarza

63,6 tys. zł

Nowa nawierzchnia ulicy - odnoga ul. Raciborskiej w stronę cmentarza

Wykonanie nowej nawierzchni - odnoga ul. Raciborskiej w stronę cmentarza. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

39 tys. zł

Budowa łącznika do placu zabaw ul. Wrzosowa

Budowa dojścia do placu zabaw

5,6 tys. zł

Przyjaźni

Budowa boiska do gry w siatkówkę przy ul. Owocowej (w trakcie realizacji)

Zadanie zostanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego

88 tys. zł

Naprawa mostu przy ul. Ludowej

Naprawa okładzin kamiennych przyczółków oraz pokładu drewnianego mostu

63 tys. zł

Utwardzenie ul. Bocznej

Utwardzenie ulicy na długości 80 m od numeru 2 do 2B

22,3 tys. zł

Wymiana uszkodzonych krawężników przy ul. Energetyków

Montaż nowych krawężników w miejsce zniszczonych

2,7 tys. zł

Rogi

Budowa boiska przy ul. Stoczniowców (w trakcie realizacji)

Budowa wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa i piłki ręcznej, montaż piłkochwytów

243,5 tys. zł7

Remont drogi ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Remont drogi ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do posesji numer 7,11, 13, 92,94,96

86,9 tys. zł

Budowa pieszej ścieżki łączącej ul. Główną z ul. Rajską

Budowa 280 m pieszej ścieżki pomiędzy ul. Główną 63 a ul. Rajską

75 tys. zł

Utwardzenie drogi przy ul. Lasoki

Utwardzenie drogi na odcinku od wału przeciwpowodziowego do posesji przy ul. Lasoki 6, 9, 11

57,7 tys. zł

Budowa studni kanalizacji burzowej ul. Kosynierów, ul. Góreckiego (w trakcie realizacji)

Budowa studni kanalizacji burzowej ul. Kosynierów, ul. Góreckiego. Termin realizacji zadania (uzależniony od pogody) - I/II kwartał 2018 r.

10 tys. zł

Konserwacja cieku komunalnego

Konserwacja rowu RH

9 tys. zł

Budowa progów zwalniających na drodze wewnętrznej ul. Główna

Budowa dwóch progów zwalniających na drodze wewnętrznej ul. Główna od numeru 106 do 112. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

5,2 tys. zł

Remont dojść do posesji przy ul. Bukowej

Remont dojść do posesji w ciągu ul. Bukowej

3,7 tys. zł

Sławięcice

Przebudowa ul. Powstańca Filipa Pieli (w trakcie realizacji)

Przebudowa drogi na długości ponad 900 metrów, budowa parkingu, oświetlenia, kanalizacji deszczowej

2,9 mln zł

Remont zabytkowego parku w Sławięcicach

Przebudowa i budowa alejek parkowych, oświetlenia, przebudowa zjazdów z drogi krajowej nr 40 w obrębie parku, montaż elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu etap I - zabytkowy park w Sławięcicach”

1,3 mln zł8

Rozbudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu Pola Południowego (w trakcie realizacji)

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

1,2 mln zł9

Remont mostka przy ul. Sadowej

Naprawa przyczółków betonowych i kamiennych

59 tys. zł

Remont nawierzchni gruntowej ul. Serdecznej, Szczęśliwej i Niezdrowickiej (w trakcie realizacji)

Zakończono remont naw. gruntowej, przekazano plac budowy na wykonanie utwardzenia nawierzchni tłuczniem. Termin wykonania (uzależniony od pogody) – I/II kw. 2018 r.

52 tys. zł

Remont chodnika ul. Walerego Wróblewskiego

Remont chodnika na odcinku 200 m po stronie parzystej

51,8 tys. zł

Naprawa przepustu na ul. Powstańca Filipa Pieli i Josepha von Eichendorffa

Naprawa odwodnienia i balustrad murowanych oraz tynków

36,1 tys. zł

Budowa progów zwalniających ul. Dąbrowszczaków

Budowa dwóch konstrukcji poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

5,2 tys. zł

Stare Miasto

Rewitalizacja i przebudowa wzgórza zamkowego wraz z zagospodarowaniem piwnic (w trakcie realizacji)

Remont zamkowych piwnic, posadzek, sklepień, przykrycie szklaną kopułą pozostałości wieży, wykonanie instalacji wewnętrznych

5 mln zł10

Przebudowa ul. Karpackiej (w trakcie realizacji)

Przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej

2,8 mln zł

Przebudowa ul. Bolesława Limanowskiego

Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 118 m, skrzyżowań, chodników, zjazdów, oświetlenia

825,3 tys. zł

Budowa parkingu przy urzędzie miasta

Budowa 60 miejsc postojowych, oświetlenia

599,2 tys. zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Władysława Planetorza 2 (w trakcie realizacji)

Budowa schodów, chodników, ogrodzenia, wykonanie nowych nasadzeń w ogrodzie Urzędu Stanu Cywilnego

587,4 tys. zł

Prace archeologiczne

Przeprowadzenie prac archeologicznych na wzgórzu zamkowym

178,5 tys. zł

Prace konserwatorskie

Przeprowadzenie prac konserwatorskich muru obronnego

156,2 tys. zł11

Poszerzenie ul. Spółdzielców o miejsca parkingowe (w trakcie realizacji)

Zadanie zostanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego

93,4 tys. zł

Remont posadzki w budynku przy ul. Władysława Planetorza 2

Remont posadzki na korytarzu głównym na parterze budynku Urzędu Stanu Cywilnego

89 tys. zł

Remont chodników (w trakcie realizacji)

Remont chodników na ulicach przyległych do Rynku. Zadanie zostanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego

70 tys. zł

Remont chodnika promenada Księdza Ludwika Rutyny

Utwardzenie i wyrównanie podbudowy, ponowne ułożenie kostki brukowej

55,2 tys. zł

Przebudowa schodów przy ul. Isaaka Dunajewskiego

Rozbiórka i przebudowa schodów przy wlocie do parku od strony ul. Isaaka Dunajewskiego, wykonanie pochylni, barierek, wyrównanie wału ziemnego

55 tys. zł

Wykonanie aranżacji sali ślubów

Remont sali ślubów oraz zakup wyposażenia

55 tys. zł

Naprawa mostu Wiktora Ludwikowskiego

Naprawa murowanych poręczy i nawierzchni jezdni oraz chodników na moście Wiktora Ludwikowskiego

36,1 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Zamkowej (w trakcie realizacji)

Remont dojścia do parku od strony ul. Zamkowej. Czekamy na udzielenie pozwolenia na budowę. Termin realizacji (uzależniony od pogody) – I/II kw. 2018 r.

30 tys. zł

Naprawa mostu na ul. Piastowskiej

Naprawa ozdobnych poręczy

28 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Piastowskiej

Remont cząstkowy chodnika na odcinku od ul. Żeromskiego do stacji paliw

23,7 tys. zł

Remont zatoki autobusowej przy ul. Piastowskiej 17 (w trakcie realizacji)

Czekamy na udzielenie pozwolenia na budowę. Termin realizacji (uzależniony od pogody) – I/II kw. 2018 r.

20 tys. zł

Remont zatoki autobusowej przy ul. Stefana Żeromskiego (w trakcie realizacji)

Czekamy na udzielenie pozwolenia na budowę. Termin realizacji (uzależniony od pogody) – I/II kw. 2018 r.

20 tys. zł

Wykonanie tablicy pamiątkowej w muszli koncertowej

Wykonanie tablicy im. Teresy Haremzy, która zawisła w muszli koncertowej w nadodrzańskim parku

3,6 tys. zł

Remont chodników przy ul. Władysława Planetorza, Złotniczej i Sądowej

Remonty cząstkowe chodników

3 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Grzegorza Piramowicza

Remont cząstkowy chodnika na odcinku od ul. Anny do ul. Sądowej

2,3 tys. zł

Śródmieście

Przebudowa al. Jana Pawła II

Przebudowa drogi, chodników na odcinku ok. 700 m, budowa ścieżki rowerowej, ronda na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja i Miłą, wykonanie nowych nasadzeń

7,2 mln zł12

Przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej

Rozbudowa drogi o ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o długości 835 m, budowa chodnika, miejsc parkingowych, oświetlenia, przebudowa zjazdów, przejść dla pieszych. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w subregionie kędzierzyńsko-strzeleckim”

1,6 mln zł13

Przebudowa ul. Plebiscytowej

Przebudowa ulicy, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia, budowa wiat śmietnikowych

942 tys. zł

Termomodernizacja i przebudowa Żłobka nr 6

Izolacja przeciwwilgociowa ścian, przebudowa schodów, naprawa tarasów, ocieplenie ścian, stropodachu, roboty kanalizacyjne, wykonanie chodnika i instalacji odgromowej

768,7 tys. zł

Remont parkingu przy ul. Dworcowej

Wykonanie nowej nawierzchni, chodników oraz oświetlenia parkingu

262,5 tys. zł

Modernizacja placu zabaw przy ul. Lompy (w trakcie realizacji)

Remont istniejących urządzeń zabawowych, zakup i montaż nowych zestawów zabawowych, piaskownicy, huśtawki, elementów małej architektury, ogrodzenia. Zadanie zostanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego

230 tys. zł

Zagospodarowanie placu przy ul. Romualda Traugutta (w trakcie realizacji)

Remont parowozu, przygotowanie terenu przy ul. Romualda Traugutta do posadowienia lokomotywy (wykonanie fundamentów, montaż szyn)

192 tys. zł

Przebudowa placu zabaw w parku Pojednania (w trakcie realizacji)

Przeniesienie placu zabaw w głąb parku, montaż nowych urządzeń (huśtawki, bujaków, zestawu wielofunkcyjnego)

137 tys. zł

Budowa placu zabaw dla psów (w trakcie realizacji)

Przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń zabawowych dla psów

112,3 tys. zł

Przebudowa parkingu przy ul. 11 Listopada

Rozbudowa istniejącego parkingu przy budynku przy ul. 11 Listopada 1

89,1 tys. zł

Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 poprzez utworzenie tzw. „zielonego zakątka”

Wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni z płyt betonowych, montaż ławek, nasadzenia. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

55 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Henryka Dąbrowskiego

Remont 200 m chodnika na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kazimierza Pułaskiego

32,9 tys. zł

Budowa zjazdów ul. Piękna

Remont zjazdów i wymiana krawężnika po stronie parzystej od nr 22

26 tys. zł

Remont nawierzchni ul. Aroniowej

Naprawa nawierzchni gruntowej ul. Aroniowej

9,2 tys. zł

Zachód

Przebudowa ul. Leopolda Staffa (w trakcie realizacji)

Przebudowa pasa drogowego ul. Leopolda Staffa na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. Kadetów wraz z tym skrzyżowaniem, przebudowa sięgacza ul. Leopolda Staffa, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulicznego

1,4 mln zł

Budowa miejsc postojowych przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza

Przebudowa pasa drogowego, budowa miejsc parkingowych, budowa oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską przez całą długość bloku przy ul. Niemcewicza nr 1A-H, budowa oświetlenia między nieruchomościami numer 9- 11

730 tys. zł14

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Bolesława Chrobrego

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Bolesława Chrobrego

292,5 tys. zł

Zagospodarowanie skweru przy ul. Bolesława Chrobrego

Przygotowanie nawierzchni, wymiana krawężników, nowe nasadzenia. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – etap I”, na którego realizację gmina otrzymała 85 proc. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

143 tys. zł

Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy ul. Bolesława Chrobrego 22

Budowa nowej drogi przed blokiem przy ul. Bolesława Chrobrego 22 o długości 80 m

88,9 tys. zł

Modernizacja chodnika - łącznik ul. Emilii Plater i ul. Filtrowej (za przedszkolem) wraz z oświetleniem (w trakcie realizacji)

Czekamy na udzielenie pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Termin realizacji – (uzależniony od pogody) – I/II kw. 2018 r.

Chodnik - 40 tys. zł, oświetlenie – 59 tys. zł

Remont mostka nad potokiem Lineta

Umocnienie skarp, naprawa konstrukcji betonowych, belek podporowych, zabezpieczenie antykorozyjne poręczy

38,6 tys. zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów

Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego

38 tys. zł

Remont na ul. Zbigniewa Herberta i ul. Tadeusza Jasińskiego

Remont nawierzchni tłuczniowej

28,1 tys. zł

Remont chodnika przy ul. Słowiańskiej

Remont chodnika ul. Słowiańskiej (pozostały odcinek); zakończono i rozliczono I etap, II etap w trakcie odbioru

27 tys. zł

Budowa progów zwalniających na ul. Zygmunta Krasińskiego

Montaż konstrukcji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

3,4 tys. zł

Remont nawierzchni przy ul. Bolesława Chrobrego 12

Remont przejścia i parkingu

2,3 tys. zł

 

1 - w tym 5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020
2 – inwestycja zrealizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu. 300 tys. zł stanowiło dofinansowanie gminy Kędzierzyn-Koźle, a 80,9 tys. zł środki z budżetu obywatelskiego
3 - 500 tys. zł pochodzi z dofinansowania gminy Kędzierzyn-Koźle, a 310 tys. zł z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
4 - 61,5 tys. zł pochodzi z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a po 30 tys. zł. dołożyły gmina Kędzierzyn-Koźle i powiat kędzierzyńsko-kozielski
5 - 63 tys. zł pochodziło z budżetu obywatelskiego, a po 30 tys. zł. dołożyły gmina Kędzierzyn-Koźle i powiat kędzierzyńsko-kozielski
6 - inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu. 400 tys. zł stanowi dofinansowanie gminy Kędzierzyn-Koźle
7 - w tym 82,2 tys. zł przekazało Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi
8 - w tym 1,1 mln zł dofinansowania z RPO WO na lata 2014-2020
9 - w tym 1,1 mln zł dofinansowania z RPO WO na lata 2014-2020
10 - w tym 3,1 mln zł dofinansowania z RPO WO na lata 2014-2020
11 - z czego 128,1 tys. zł pokryje wspólnota mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 5-5a
12 – w tym 2,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
13 – w tym około 1 mln zł stanowiło dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020
14 – w tym 123 tys. zł przekazała RSM „Chemik”

 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy