Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Prezydent miasta Sabina Nowosielska oraz marszałek województwa Andrzej Buła podpisali w urzędzie miasta dwie umowy. Pierwsza dotyczyła kupna nowych autobusów miejskich, druga uzbrojenia niezbędnej infrastruktury na terenie inwestycji przylegającej do kozielskiego portu. Umowy podpisano w czwartek 15 lutego.

 

„Poprawa jakości powietrza w subregionie kędzierzyńsko-strzeleckim - etap II”, to pierwszy projekt, który ma wpłynąć na miejski klimat. Całkowita wartość tego projektu, to 18 768 700,29 zł, a całkowite dofinansowanie, to 8,9 mln zł. co stanowi 58,33%. Zostanie zakupionych 19 nowych autobusów, które pomieszczą 1113 osób, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych zmniejszy się o 19,31 tony równoważnika CO2. Nowe pojazdy spełniać będą najwyższe normy europejskie w zakresie emisji spalin.

Liderem projektu jest gmina Kędzierzyn-Koźle, która zakupi dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego cztery nowe autobusy, w tym jeden o napędzie hybrydowym i trzy z silnikiem diesla o łącznej wartości 9,2 mln złotych, z czego wysokość dofinansowania wynosi blisko 4,4 mln zł.

Dodatkowo na dziesięciu przystankach powstaną elektroniczne tablice, dzięki którym pasażerowie będą informowani na bieżąco o dokładnym czasie przyjazdu i odjazdu autobusu, a także innych ważnych komunikatach. Rozbudowana zostanie także e-usługa, dzięki której będzie można przez internet kupić bilet autobusowy.

Partnerem projektu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich, które otrzyma 15 autobusów różnej wielkości - 2 autobusy MINI, 6 MIDI, 5 MIDI w części niskopodłogowej, 2 autobusy MAX o łącznej wartości prawie 9,5 mln zł, z czego dofinansowanie to blisko 4,5 mln zł.

 

- Nowe pojazdy mają więcej atutów i dzięki temu będą mogły cieszyć się większym zainteresowaniem naszych klientów, czyli mieszkańców naszego subregionu - powiedział Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego.

Zakończenie projektu zaplanowano na 28 września 2018 roku.

 

„Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu”, to drugi projekt, którego całkowita wartość, to 1 205 766,85 zł. a wartość dofinansowania, to aż 1 024 901,82 zł co stanowi 85%. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych, to 3,5 hektara. Tereny pod inwestycje zostaną wyposażone w kanalizacje sanitarną w technologi grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków, sieć wodociągową, kanalizację deszczową, sieć telekomunikacyjną i kanał teletechniczny. Wybudowana zostanie droga wewnętrzna o powierzchni 330m2. Odcinek objęty zakresem wnioskowanej inwestycji stanowić będzie połączenie i wjazd na ul. Elewatorową prowadzącą bezpośrednio na powstałe w ramach przedsięwzięcia tereny inwestycyjne.

 

- Jest to efekt współpracy poszczególnych samorządów, które stworzyły subregion. Po blisko dwóch latach rozmów i negocjacji w końcu się udało - przyznała Sabina Nowosielska, prezydent miasta.

Zakończenie projektu zaplanowano na 30 września 2018 roku.

 

DSC_0002
DSC_0002
DSC_0010
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0011
DSC_0014
DSC_0014
DSC_0018
DSC_0018
DSC_0040
DSC_0040
DSC_0044
DSC_0044
DSC_0047
DSC_0047
DSC_0052
DSC_0052
DSC_0069
DSC_0069
DSC_0073
DSC_0073
DSC_0098
DSC_0098

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy