Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Wszystko wskazuje na to, że dwoma działkami o łącznej pow. przeszło 16 ha, zlokalizowanymi na Polu Południowym w Kędzierzynie-Koźlu zainteresował się poważny inwestor. Obie działki podobnie jak całe Pole Południowe (liczące 77 hektarów) znajdują się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Do prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle wpłynął już wniosek osoby prawnej dotyczący sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych w obrębie osiedla Sławięcice przy ul. Naftowej. Jedna z działek, którą zainteresowany jest inwestor, liczy sobie 8,0492 ha, a druga 8,4498 ha. Firma, która chciałaby zainwestować w naszym mieście działa w branży chemicznej. Nazywa się  „Statom Bio Sp. z o.o.”. Zajmuje się produkcją podstawowych chemikaliów organicznych. Firma zarejestrowana w KRS od 29.09. 2017 roku. Swoją siedzibę ma przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu. Na razie właściciele firmy nie udzielają wywiadów w sprawie szczegółów swojego przedsięwzięcia. Proszą o zachowanie cierpliwości, co jest raczej zrozumiałe na tym etapie postępowania.

Za projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego obu nieruchomości gruntowych, głosowały już: Komisja Strategii i Rozwoju oraz Komisja Finansowo-Gospodarcza Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Dziś ostateczną decyzję w tej sprawie rajcy podejmą na sesji, której początek zaplanowano na godz. 14.00.
  
Pole Południowe jest terenem przemysłowym, rozciągającym się między torami kolejowymi na granicy Blachownia Holding, a ulicą Naftową. Na Opolszczyźnie niewiele jest miejsc o takim potencjale inwestycyjnym jak Pole Południowe, które wraz z obszarem przemysłowym Blachownia oferuje bardzo dobre warunki do tworzenia nowych zakładów produkcyjnych i miejsc pracy. Ów teren zarządzany przez Kędzierzyńsko Kozielski Park Przemysłowy jest dobrze uzbrojony, na co przeznaczono na przestrzeni lat wiele milionów złotych.

foto: KKPP

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy