Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Jednym z błędów popełnianych przed podatników i pociągającym za sobą najdalej idące konsekwencje prawne jest niezłożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej. W przypadku niedopełnienia obowiązku zeznaniowego w terminie, może to zostać potraktowane przez organ nie tylko jako przekroczenie terminu ustawowego, ale nawet jako brak złożenia zeznania jako takiego. W każdym przypadku jeżeli okaże się, że nie złożyliśmy deklaracji na czas, należy jak najszybciej uzupełnić ten brak wraz z odpowiednimi załącznikami i dodatkami. Najważniejszym z nich jest czynny żal.

 

 

Czynny żal – czyli instytucja prawna

Z samej nazwy może wydawać się, że czynny żal jest pojęciem abstrakcyjnym. Wszyscy podatnicy, którzy szukali możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych swoich błędów będą jednak wiedzieli, że czynny żal jest przewidzianą ustawowo instytucją rządzącą się swoimi prawami. Szeroko dostępne wzory wniosków mogą być odpowiednim wsparciem dla szukającego pomocy podatnika, jednak powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i ze znajomością podstawowych przepisów.

Czynny żal został uregulowany przede wszystkim w ramach Kodeksu Karnego Skarbowego i pozwala na uniknięcie kary w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Stwierdza, iż nie podlegać będzie karze sprawca, który po popełnieniu czynu sam zawiadomi o tym organ powołany do ścigania. Dodatkowo jednak muszą być spełnione dwie przesłanki:

  • sprawca ujawnić musi istotne okoliczności tego czynu,
  • sprawca musi ujawnić osoby współdziałające w popełnieniu przestępstwa, jeżeli takie były.

 

Jak uniknąć konsekwencji prawnych

Samo przyznanie się do błędu, nawet w formie odpowiedniego wniosku zawierającego instytucję czynnego żalu nie wystarczy do uniknięcia odpowiedzialności za przekroczenie terminu wysłania deklaracji (czy to w wersji tradycyjnej czy w opcji wnioski online). Dodatkowo podatnik musi spełnić wszystkie inne obowiązki, czyli przede wszystkim razem z czynnym żalem złożyć zaległy formularz podatkowy. Poza tym powinien on łącznie spełnić swoje zobowiązanie podatkowe, czyli jeżeli z deklaracji wynika, że istnieje obowiązek zapłaty podatku, podatnik powinien uiścić go na odpowiedni rachunek bankowy organu podatkowego wraz z przewidzianymi prawnie odsetkami.

O ile formularze można obecnie składać w większości przypadku w formie elektronicznej (e-pity), czyli na przykład za pomocą opcji wnioski online, to instytucja czynnego żalu cały czas rządzi się swoimi prawami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynny żal powinien być złożony w formie pisemnej (czyli papierowej z odpowiednim podpisem).

Czy czynny żal zadziała?

Podsumowując, czynny żal pozwala uczciwym podatnikom przyznać się do popełnionego błędu i uniknąć kary. To nic innego, jak donos na samego siebie, ale działa tylko do czasu, zanim urząd sam nie odkryje przestępstwa.

Wniosek taki należy również złożyć w sytuacji, gdy po wysłaniu deklaracji przypomnimy sobie na przykład o pominięciu jakiegoś źródła dochodu. Wówczas poza poprawioną deklaracją trzeba dołączyć czynny żal.

 

 

 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy