Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Już nie dziesiątki, setki, ale tysiące artefaktów odkryto w ostatnich miesiącach podczas prac archeologicznych prowadzonych przy okazji remontu wzgórza zamkowego w Koźlu. Te niezwykle ciekawe odkrycia dowodzą, że ludzie upodobali sobie to miejsce na długo przed wybudowaniem w Koźlu pierwszego piastowskiego grodu warownego.


Prace budowlane, a wraz z nimi archeologiczne ruszyły w sierpniu tego roku i na efekty nie trzeba było długo czekać. Każdy dzień przynosił kolejne, wręcz sensacyjne odkrycia. Teoretycznie należało się ich spodziewać. Wszak wzgórze zamkowe przy ul. Kraszewskiego jest wyjątkowe, ponieważ posiada dobrze zachowaną dolną kondygnację świeckiej budowli o nazwie stołp. Jest to wieża ostatecznej obrony na dziedzińcu zamkowym. Podobne pozostałości zamku, które przetrwały do dziś w tej części kraju występują już tylko we Wrocławiu (są one wbudowane w klasztor Dominikanów). Tym samym w Kędzierzynie-Koźlu posiadamy najstarszą i jedyną funkcjonalną na Śląsku bryłę architektoniczną stołpu na słowiańskim grodzie książęcym z XII wieku.  
Archeolodzy dość szybko odkryli średniowieczne nawarstwienia związane z funkcjonowaniem reliktu wieży, gdzie - jak się okazało - spoczywa mnóstwo fragmentów ceramiki oraz kości zwierzęcych.


- Mamy też bardzo dużo masowego materiału w nawarstwieniach, związanych z funkcjonowaniem XIV-wiecznego zamku. Nie przesadzę, jak powiem, że są tam tysiące fragmentów naczyń i kości zwierzęcych, które świadczą o bardzo intensywnym zasiedlaniu tego terenu i funkcjonowaniu samego zamku - poinformował przed paroma dniami Marcin Paternoga, archeolog prowadzący badania na zamku w Koźlu. - Wśród ciekawszych rzeczy, które znaleźliśmy, są miniaturowe średniowieczne nożyce kabłąkowe, służące chociażby do obcinania włosów.

Archeolodzy dotarli też do nawarstwień z epoki pradziejowej, związanych z kulturą łużycką i osadnictwem z okresu od 1700 do 700 lat p.n.e., jak również materiałów krzemiennych (obecnie ich ilość przekracza już 300 sztuk) z epoki mezolitu, która narodziła się na naszych ziemiach około 8000 do 4500 tys. lat p.n.e.- Natrafiliśmy tu na bardzo bogate znaleziska związane z pradziejowym osadnictwem. Mamy potwierdzone fragmenty ceramiki łużyckiej. Wykopaliśmy też sierp z brązu, co jest dość rzadkim znaleziskiem. Są również materiały związane z neolitem, a także mezolityczne krzemienie. Nie wykluczam, że odkryjemy jeszcze starsze artefakty - dodaje archeolog.

Więcej w świąteczno-noworocznym numerze "Nowej Gazety Lokalnej" (czytaj e-wydanie)

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek

Biorą udział w konwersacji