Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Przemysł chemiczny dał Kędzierzynowi miejski byt. Młodzi ludzie, którzy przyjechali do fabryk w Azotach i Blachowni z całej Polski, dali impuls do rozwoju miejscowości. A były ich tysiące. Zakłady oferowały pracę. Potrzeba było więc mieszkań, opieki zdrowotnej, szkolnictwa, sportu i rozrywki. To wszystko dały młodemu miastu i jego nowym mieszkańcom kombinaty chemiczne.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 2865

Złotymi zgłoskami zapisze się w historii Gościęcina 1 października 2016 roku. Tego dnia odsłonięto drugą w województwie opolskim tablicę upamiętniającą martyrologię Żołnierzy Niezłomnych. Mimo że od pacyfikacji tego sołectwa w gminie Pawłowiczki przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i rozbicia przez Służbę Bezpieczeństwa grupy „Olimpia”, wchodzącej w skład Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), minęło niemal 70 lat, pamięć o Niezłomnych jest wciąż żywa.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 2086

Na wstępie trzeba podkreślić, że bez wielkiej chemii nie byłoby dziś Kędzierzyna-Koźla, w jakim żyjemy. Pewnie zamiast kilkudziesięciotysięcznego i największego pod względem powierzchni miasta na Opolszczyźnie byłoby kilka wiosek skupionych wokół niewielkiego Koźla.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 3421

Szykuje się zmiana w polskim systemie szkolnictwa. Zlikwidowane mają być gimnazja, powrócić ma ośmioletnia podstawówka, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum. Powstanie dwustopniowa szkoła branżowa, która zastąpić ma dzisiejsze szkoły zawodowe, a to wszystko od 1 września 2017 roku.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 2505

We wrześniu mnęło 67 lat od rozpoczęcia pacyfikacji Gościęcina przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz rozbicia przez Służbę Bezpieczeństwa grupy „Olimpia” wchodzącej w skład Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). Do aresztu w Koźlu trafiło kilkudziesięciu mieszkańców wioski. Aby upamiętnić to smutne wydarzenie, 1 października o godz. 11 w miejscowym kościele odprawiona została msza święta, a na ścianie domu kultury w Gościęcinie odsłonięta tablica pamiątkowa.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 2362