Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Przypominamy wszystkim hodowcom, że nadal obowiązują zasady bioasekuracji w zakresie hodowli drobiu, ogłoszone rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (jak w apelu do hodowców drobiu ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz głównego lekarza weterynarii).

Ponadto mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, którzy hodują drób, są proszeni o zgłoszenie tego faktu poprzez wypełnienie stosownego formularza i dostarczenie go do urzędu miasta. Druk formularza można pobrać ze strony internetowej lub odebrać w urzędzie miasta, ul. Piramowicza 32, pokój 429b.
Wirus ptasiej grypy H5N8, który dotarł na nasz teren, nie jest groźny dla ludzi, ale dla drobiu i gospodarstw już tak. Najczęściej do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z dzikim ptactwem. Jego rozprzestrzenianiu może sprzyjać także zanieczyszczona pasza, woda, nawozy, sprzęt gospodarski i środki transportu.
SP

Apel do hodowców drobiu
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują do hodowców drobiu o zachowanie ostrożności w związku z wirusem ptasiej grypy.
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy