Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Obwodnica północna naszego miasta i Ujazdu ma powstać do 2022 roku. Przybliżony koszt inwestycji sięga niespełna 300 milionów złotych brutto.Droga o długości 14,6 kilometrów rozpocznie się od nowego ronda w miejscu istniejącego obecnie ostrego zakrętu na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (os. Piastów) i przebiegać ma przez niezamieszkałe tereny pomiędzy osiedlami Cisowa, Blachownia oraz Sławięcice. Ominie też Ujazd i włączy się ponownie do drogi krajowej numer 40 w istniejącym jej przebiegu na granicy województw opolskiego i śląskiego. W ramach prac powstaną m.in. nowe mosty nad Kłodnicą i Kanałem Gliwickim oraz kilka wiaduktów.Przedmiotem zamówienia jest ponadto przebudowa dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych, przebudowa istniejących skrzyżowań, przejazdów awaryjnych, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, jak również ścieżek rowerowych. Ponadto zamówienie obejmuje prace projektowe oraz roboty w zakresie sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego, oświetlenia drogowego, sieci energetycznej, teleinformatycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej, systemu zarządzania ruchem wraz ze stanowiskami do ważenia pojazdów, ogrodzenia drogi, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, budowy ekranów akustycznych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.


GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Termin składania ofert w siedzibie opolskiej GDDKiA przy ul. Niedziałkowskiego mija 19 lutego 2018 roku.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy