Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Przy 16 głosach „za”, dwóch przeciwnych i trzech wstrzymujących się radni miejscy przyjęli budżet Kędzierzyna-Koźla na 2018 rok. Samorząd i jego jednostki organizacyjne planują wydać niespełna 86 mln złotych na inwestycje.Wysokość przyszłorocznych dochodów miasta ustalono na prawie 286,1 mln zł, zaś wydatków na 323 mln zł.

- To oznacza deficyt budżetowy w wysokości 36,9 mln zł, który zostanie pokryty z kredytów (21,5 mln zł) i wolnych środków (15,4 mln zł). Ze wspomnianych 323 mln zł., kwota 237,1 mln zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, a około 86 mln zł na inwestycje, co jest rekordem wszech czasów w przypadku Kędzierzyna-Koźla -  mówi skarbnik miasta Joanna Hariasz. Przykładowo budżet 2017 roku sięgający po stronie wydatków 295,4 mln zł. uwzględniał 60,4 mln zł na inwestycje i 235 mln zł na wydatki bieżące.Największe kwoty zostaną przeznaczone m.in. na dokończenie budowy kompleksu basenów na os. Azoty (17,7 mln zł), powstanie drogi dojazdowej do kozielskiego portu (3,3 mln zł) i rozbudowę cmentarza na os. Kuźniczka (3,2 mln zł). Wśród innych zadań znalazły się też termomodernizacja budynków szkół podstawowych nr 12 i 19 (5,1 mln zł), przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego i al. Lisa (4,5 mln zł) i przebudowa targowiska przy ul. Damrota (2,8 mln).Przyszłoroczny budżet uwzględnia również projekt techniczny i przebudowę ulicy Karpackiej (2,8 mln zł), PT i budowę ścieżki rowerowej łączącej Pogorzelec z Kłodnicą (2,1 mln zł), przebudowę ulicy Korfantego (1 mln zł), PT i przebudowę ulic: Kadetów, Staffa i Filtrowej (1,5 mln zł), PT i przebudowę ulicy Wierzbowej (2 mln zł), PT i rozbudowę ulicy Filipa Pieli (1,8 mln zł), rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego (1,6 mln zł), PT i wykonanie hospicjum (2,1 mln zł), rewitalizację kompleksu zamkowego w Koźlu (5,5 mln zł), poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez rozwój terenów zielonych (1,6 mln zł), uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Polu Południowym (1,2 mln zł) oraz zakup nowych autobusów dla MZK (5,1 mln zł).W przyszłym roku ruszy też remont kozielskiego rynku z ulicami przyległymi. Zadanie jest rozłożone na kilka lat i pochłonie w sumie około 15 mln zł. przy czym wydatki planowane na to zadanie w przyszłym roku sięgają 1 mln zł. W budżecie miasta na 2018 rok zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na budżet obywatelski. O sposobie wydania ponad 1,6 mln zł, zdecydują sami mieszkańcy.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy