Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Ogólnopolski konkurs "Wybieram wybory" przeznaczony dla szkól ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju, został zorganizowany przez Państwową Komisje Wyborczą wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

 

W roku szkolnym 2017/2018 była organizowana jego druga edycja, której głównym tematem stały się wybory samorządowe, mające się odbyć jesienią przyszłego roku.

Pierwszym etapem konkursu był test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Pozwolił on wyłonić uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe. Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, pisali pracę na jeden z trzech tematów dotyczących wyborów samorządowych. W województwie opolskim wśród wszystkich nadesłanych prac, zostały wyłonione trzy. Jedna praca finałowa przechodząca do trzeciego etapu, który odbędzie się 15 marca w Warszawie oraz dwie wyróżnione. Jedną z wyróżnionych została praca Leny Szymańskiej uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu pod tytułem "Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)".

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy