Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

W ostatnim czasie gmina Kędzierzyn-Koźle jako lider w pozyskiwaniu środków unijnych w regionie otrzymała wyróżnienie marszałka województwa opolskiego. Nie ma w tym przypadku. Miasto realizuje obecnie 17 projektów o całkowitej wartości ok. 125 mln zł, które są dofinansowane z różnych źródeł, w tym rządowych oraz unijnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dofinansowanie sięga od 41 proc. aż do 95 proc.

 

Pozyskane wsparcie wynosi ponad 37 mln zł. Ostateczna kwota znana będzie po zakończeniu postępowań przetargowych i inwestycji. Priorytetem dla gminy są projekty z zakresu ochrony środowiska, w tym ograniczenia niskiej emisji i ochrony bioróżnorodności. Począwszy od termomodernizacji, zakupu ekologicznych autobusów, wymiany oświetlenia miejskiego na energooszczędne, po budowę ścieżek rowerowych i rozwój terenów zielonych.

 

Ponadto miasto realizuje projekty wspierające biznes, np. uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy porcie w Koźlu oraz Polu Południowym, czy przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Damrota. Poprawia też jakość infrastruktury drogowej - np. kontynuacja przebudowy al. Jana Pawła II, przebudowa ul. Kłodnickiej, Elewatorowej, Grunwaldzkiej, Miłej.

Dzięki środkom zewnętrznym Kędzierzyn-Koźle dba o dziedzictwo kulturowe – trwa remont zamku kozielskiego, rewitalizacja bunkra w Blachowni oraz budowa kompleksu basenów w Azotach. Miasto pozyskuje także dofinansowanie dla różnych grup społecznych, od dzieci w wieku żłobkowym, dla których planuje utworzyć 50 dodatkowych miejsc (program „Maluch”), poprzez projekty skierowane do przedszkolaków, uczniów, na seniorach skończywszy. Współpracuje w tym zakresie również z partnerami z Czech.

 

Kędzierzyn-Koźle stawia na partnerstwo, dlatego lideruje w sześciu projektach. W jednym z nich nasze miasto koordynuje działania aż 13 partnerów (11 gmin i dwóch powiatów). Dla przykładu, w ramach subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego samorządy wspólnie pozyskały ok. 39 mln zł.

Gmina ma szanse na kolejne dofinansowania dot. m.in. zieleni miejskiej, projektów drogowych, edukacyjnych i sportowych – program OSA. Stara się także o godne upamiętnienie miejsc historycznych, np. rewitalizację pomnika na placu Pamięci Rodła. Już wkrótce mają zapaść decyzje w tej sprawie.

 

Tabela z pozyskiwanymi dofinansowaniami zmienia się nieomal z tygodnia na tydzień. Ostatnie dni przyniosły dobre wieści dla dawnego lodowiska na os. Azoty, które zostanie zagospodarowane oraz starorzecza Odry, dla którego powstanie plan ochrony przyrody. Wartość tych zadań oszacowano na kwotę ponad 1,4 mln złotych, a dofinansowanie wyniesie około miliona złotych – wszystko to w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”.

 

Lodowisko na osiedlu Azoty powstało na przełomie lat 60. i 70. poprzedniego stulecia. Od wielu lat nie jest ono już użytkowane, a jego płyta oraz trybuny ulegają stałej degradacji. Taki obraz jednak odejdzie w zapomnienie, gdy teren przejdzie gruntowną przebudowę. Zostanie tam stworzone centrum ochrony bioróżnorodności, w którym znajdzie się m.in. oczko wodne porośnięte kotewką orzechem wodnym, irysem syberyjskim, salwinią czy grzybieniem białym oraz zamieszkałe przez różne gatunki wodnych zwierząt. Przewidziano także budowę placów edukacyjnych, ścieżek spacerowych oraz postawienie ławek. Centrum będzie więc dobrym miejscem do wypoczynku, ale także pogłębienia wiedzy przyrodniczej.

Drugi miejski teren objęty projektem jest położony w starorzeczu Odry w Koźlu. Obszar ten jest pozostałością po dawnym korycie rzeki oraz lasach i zaroślach łęgowych na brzegach rzeki i starorzecza. Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowaniu planu ochrony terenu, na którym planowane jest utworzenie użytku ekologicznego „Stara Odra”, aby jeszcze lepiej chronić znajdujące się tam gatunki roślin i zwierząt.

W sumie zadania realizowane przez trzech partnerów są warte 3 mln złotych, a dofinansowanie sięga kwoty blisko 2,2 mln złotych. Projekt ma zostać zrealizowany do końca przyszłego roku.

 

Informacje o kolejnych udzielonych dofinansowaniach przekazał niedawno Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. W konkursie na środki z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na przebudowę i rozbudowę dróg lokalnych złożono łącznie 15 wniosków. Wsparcie o wysokości 47,4 mln złotych otrzymało sześć z nich, w tym Kędzierzyn-Koźle – na dwie inwestycje.

Mowa o budowie łącznika ul. Elewatorowej i Kłodnickiej w kozielskim porcie oraz przebudowie ul. Wyspiańskiego wraz z mostem na rzece Kłodnicy. Łączna wysokość wsparcia dla obu zadań, które są już realizowane, wynosi blisko 4 mln złotych.

Projekt pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego Koźle Port poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą”, wart około 4,1 mln złotych, otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln złotych. Prace ruszyły w październiku ubiegłego roku, mają się zakończyć w maju. Ich zakres obejmuje budowę nowej drogi, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia, asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości łącznika oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Kłodnicką.

 

Na 2,3 mln złotych wsparcia może zaś liczyć projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego”. To zadanie, warte ponad 4,7 mln złotych, jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Aktualnie trwają prace projektowe. Po ich zakończeniu na ulicy pojawią się drogowcy, którzy wykonają kapitalny remont mostu na rzece Kłodnicy oraz poszerzą go o ścieżkę pieszo-rowerową. Ponadto ścieżka zostanie przedłużona aż do traktu znajdującego się na biegnącym od Koźla wale przeciwpowodziowym. W miejscu połączenia obu dróg wykonawca wybuduje zjazdy, ułatwiające rowerzystom wjazd na nowy ciąg z ul. Wyspiańskiego. Patrząc w kierunku Kłodnicy, po lewej stronie ulicy na odcinku od wału przeciwpowodziowego do znajdującego się dalej przystanku autobusowego pojawi się nowy chodnik. Całość będą oświetlać nowe ledowe latarnie.

 

 

 

Źródło: urząd miasta

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy