Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Kolejne środki unijne trafią do gminy Kędzierzyn-Koźle i jej partnerów. Miasto przeznaczy je na zagospodarowanie terenu dawnego lodowiska na os. Azoty oraz opracowanie planu ochrony przyrody na terenie starorzecza Odry. Wartość tych zadań oszacowano na kwotę ponad 1,4 mln złotych, a dofinansowanie wyniesie około miliona złotych. Wszystko w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”.

 

Lodowisko na osiedlu Azoty powstało na przełomie lat 60. i 70. poprzedniego stulecia. Od wielu lat nie jest ono już użytkowane, a jego płyta oraz trybuny ulegają stałej degradacji. Taki obraz jednak odejdzie w zapomnienie, gdy teren przejdzie gruntowną przebudowę. Zostanie tam stworzone centrum ochrony bioróżnorodności, w którym znajdzie się m.in. oczko wodne porośnięte kotewką orzechem wodnym, irysem syberyjskim, salwinią czy grzybieniem białym oraz zamieszkałe przez różne gatunki wodnych zwierząt. Przewidziano także budowę placów edukacyjnych, ścieżek spacerowych oraz postawienie ławek. Centrum będzie więc dobrym miejscem do wypoczynku, ale także pogłębienia wiedzy przyrodniczej.

 

Drugi miejski teren objęty projektem jest położony w starorzeczu Odry w Koźlu. Obszar ten jest pozostałością po dawnym korycie rzeki oraz lasach i zaroślach łęgowych na brzegach rzeki i starorzecza. Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowaniu planu ochrony terenu, na którym planowane jest utworzenie użytku ekologicznego „Stara Odra”, aby jeszcze lepiej chronić znajdujące się tam gatunki roślin i zwierząt.

 

Unijne środki powędrują także do pozostałych dwóch partnerów Kędzierzyna-Koźla realizujących projekt. Gmina Ujazd zamierza odbudować zdegradowany staw wiejski w Starym Ujeździe i utworzyć przy nim teren rekreacyjny oraz przeprowadzić prace w parku miejskim w samym Ujeździe, polegające na budowie ścieżek i oświetlenia oraz montażu budek lęgowych dla ptaków, ławek oraz stojaków rowerowych. Z kolei nadleśnictwo „Kędzierzyn” wykona gruntowną modernizację i rozbudowę obiektów w leśnym ośrodku edukacyjnym „Stampnica” koło Ortowic.

 

W sumie zadania realizowane przez powyższe podmioty są warte 3 mln złotych, a dofinansowanie sięga kwoty blisko 2,2 mln złotych. Projekt ma zostać zrealizowany do końca przyszłego roku.

 

 

 

Źródło: urząd miasta

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy