Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie przygotował projekt, dzięki któremu zdobędzie ponad 47 tys. zł. Będzie on realizowany od lipca do grudnia 2008 r. i skierowany głównie do pięciu bezrobotnych kobiet, choć nie wyklucza się udziału innych osób. Projekt będzie obejmował kursy komputerowe, poradnictwo zawodowe, warsztaty i szkolenia psychologiczne, a także naukę obsługi kasy fiskalnej. Zadanie będzie realizowane za środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejny projekt zostanie złożony przez gminę Bierawa w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (te działania także finansuje POKL). Jeżeli przejdzie procedury konkursowe, w podstawówkach i gimnazjach gminy Bierawa uczniowie przez dwa lata szkolne 2008–2010 będą mieli możliwość skorzystania z zajęć wyrównawczych, a na koniec roku z wyjazdów na wycieczki.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy