Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Kluczowa inwestycja drogowa w naszym powiecie zgodnie z pozytywnym scenariuszem miała się rozpocząć jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Ta sztuka się nie udała. 28 grudnia wyłoniono najkorzystniejszą ofertę - złożoną przez przedsiębiorstwo M-Silnice a.s. z Pardubic w Republice Czeskiej. Czesi wycenili inwestycję najtaniej, bo na nieco ponad 33,5 mln zł. Jednak 8 stycznia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty została unieważniona.

W tej chwili jesteśmy na etapie analizy i oceny ofert. Myślę, że najpóźniej w drugiej połowie stycznia będą ogłoszone wyniki przetargu - powiedziała nam 28 listopada Małgorzata Kordek, Specjalista Wydziału Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego w opolskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Równo miesiąc po naszej rozmowie wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Czeskie przedsiębiorstwo otrzymało najwyższą liczbę punktów, czyli 100.

8 stycznia opolski oddział GDDKiA unieważnił wybór. Powodem było  "(...) uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych informacji mających wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...)".

Nie udało się nam dowiedzieć, o jakie informacje może chodzić.

Wszystkie oferty ponownie przejdą proces weryfikacji.

- Wykonawca zostanie wyłoniony do końca stycznia - deklarowała w rozmowie z 8 stycznia Małgorzata Kordek.

 

Dokumenty w tej sprawie:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.12.2017 r.

Pismo w sprawie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 28.12.2017 r.

***

Przypomnijmy, że przetarg na rozbudowę 7,5-kilometrowego odcinka DK45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów zarządca drogi - opolski oddział GDDKiA - ogłosił 5 września. Składać oferty można było pierwotnie do 16 października. Jednak instytucja zamawiająca roboty budowlane 10 października zmodyfikowała termin. Ostatecznie przedłużając go do 26 października. Do realizacji kluczowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym powiecie zgłosiło się czterech chętnych.

W kryteriach wyboru ofert największe znaczenie ma cena (60 proc.). Mniej liczy się doświadczenie kierownika budowy i liczba zatrudnionych osób bezrobotnych (po 20 proc.). Biorąc pod uwagę najważniejsze z kryteriów, z najniższą ofertą wystąpiło przedsiębiorstwo M-Silnice a.s. z Pardubic w Republice Czeskiej (33.517.500,00 zł). Z nieco wyżej wycenioną ofertą (34.790.492,89 zł) wystąpiło konsorcjum firm: ADAC-LEWAR Sp. z o. o. z Przystajni (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Kędzierzyna-Koźla (partner konsorcjum), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc (partner konsorcjum). Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic zaoferowało wykonanie robót budowlanych za 37.619.313,88 zł. Najdroższą ofertę złożyło zaś Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. z Wrocławia (39.384.787,64 zł).

Poza przebudową skrzyżowania DK 38 i DK 45 z DW 418 w Reńskiej Wsi na rondo turbinowe zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania bezkolizyjnego w Większycach, wykonanie jezdni o szerokości 7 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m, budowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych oraz drogi transportu rolnego.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to niecałe 38 mln zł.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy