Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Kwota 27 tys. zł posłuży programowi powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który ruszył w gminie Cisek. Kosztami podzielą się Ministerstwo Sportu i Turystyki i nasz samorząd.

 

Realizacja projektu „Umiem pływać – przeciwdziałam wadom postawy” doszła do skutku dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji MSiT. Drugą połowę wyłożyła gmina Cisek.

Zajęcia ruszyły 26 lutego. W projekcie, którego głównymi założeniami są: aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie przez nie podstawowych umiejętności pływania, a także profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości, będzie za darmo uczestniczyć 75 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Cisek, czyli z placówek oświatowych w Cisku, Landzmierzu, Łanach i Roszowickim Lesie.

 

Program „Umiem pływać” oznacza systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. W przypadku gminy Cisek będą się one odbywać na basenie w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Zajęcia w maksymalnie 15-osobowych grupach będą organizowane w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Poprowadzi je wykwalifikowana kadra instruktorsko-trenerska.

 

Precyzując, gmina Cisek otrzymała dofinansowanie z MSiT jako jednostka samorządu terytorialnego.

Drugim beneficjentem programu w naszym powiecie jest gmina Reńska Wieś. Zajęcia w ramach programu na swoim terenie prowadzi dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 254,4 tys. zł przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu. Wkład własny gminy Reńska Wieś wyniósł 13,5 tys. zł.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy