Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Mamy dla Was pięć pojedynczych zaproszeń do wyboru do Kina Chemik lub Twierdza w Kędzierzynie-Koźlu na dowolny film. Bilety ważne będą do 19.06 br. Aby zdobyć jeden z nich wystarczy wpisać się pod zapowiedzią zabawy na naszym profilu na facebooku i mieć odrobinę szczęścia. Mile widziane są polubienia i udostępnienia na FB.

 

 

Na Wasze wpisy czekamy do wtorku (14.06.2016) do godziny 10. Zaproszenia będą do odbioru w kasie Kina Chemik lub Twierdza w Kędzierzynie-Koźlu od 14.06 do 19.06.2016. Listę nagrodzonych opublikujemy na naszym profilu na FB we wtorek 14.06.2016.

Zapraszamy do zabawy.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I Definicje:

 

1. Organizatorem konkursu „Wejściówki do Kina Chemik lub Twierdza w Kędzierzynie-Koźlu” jest Lokalna Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220, ul. Grunwaldzka 76, zwana dalej „organizatorem”.

 

2. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II regulaminu pod informacją promującą konkurs „Wejściówki do Kina Chemik lub Twierdza” na Facebooku wpisze się

 

3. Zwycięzcami konkursu, zwanymi dalej „zwycięzcami” są uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wskazane jako najbardziej kreatywne przez Jury konkursu, utworzone z pracowników Lokalna Sp. z o.o. i spełnią wymogi konkursu.

 

4. Nagrody przyznawane zwycięzcom konkursu, zwane dalej „nagrodami” to 5 pojedynczych zaproszeń do Kina Chemik lub Twierdza

II Przebieg konkursu:

 

1. Konkurs trwa do 14.06.2016 do godz. 10
W celu wzięcia udziału w konkursie, uczestnik w terminie wskazanym w punkcie II regulaminu, musi pod informacją promującą konkurs „Wejściówki do Kina Chemik lub Twierdza" wpisać się.

Każdy uczestnik może dodać jedno zgłoszenie.

 

2. Każdy uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

 

3. W przypadku dyskwalifikacji jednego z pierwotnych zwycięzców, nagrodę otrzyma następny w kolejności uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

 

4. Organizator ogłosi wyniki w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia konkursu.

 

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o otrzymaniu nagrody i miejscu jej odbioru poprzez publiczny post na fanpage’u Nowa Gazeta Lokalna/Lokalna24.pl.

 

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

7. Maksymalna liczba nagród to 5 pojedynczych zaproszeń do Kina Chemik lub Twierdza

 

III Odpowiedzialność organizatora. Reklamacje:

 

 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

 

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia organizatorowi. Decyzja organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, oraz adres mailowy uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

 

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

IV Ochrona danych osobowych:

 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

 

2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). (jeżeli warunkiem jest podanie adresu e-mail)

 

3. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.

 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

 

6. Podawanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne.

 

7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez administratora danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody uczestnika.

 

8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

 

V Postanowienia końcowe:

 

1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania nagrody, uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, t.j. Dz.U. z 2015, poz. 612.

 

3. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, popierana ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie Lokalna24.pl.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy