Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Kędzierzyński „Helios” zaprasza na specjalny pokaz amerykańskiej komedii pt. „Tully”. Kolejny seans Kina Konesera zaplanowano na 27 czerwca, na godz. 18.30.

Piotr Gutkowski znany bardziej jako Gutek - wokalista i autor tekstów. Frontman założonego przez Piotra Banacha zespołu Indios Bravos. Wystąpił podczas festiwalu Moc Muzyki Fest 2018 w Kędzierzynie-Koźlu.

Paweł Małaszyński, aktor teatralny i filmowy oraz wokalista zespołu Cochise przyjechał do Kędzierzyna-Koźla, żeby zagrać koncert podczas Moc Muzyki Fest 2018. Przy okazji spotkał się z fanami w Miejskiej Bibliotece Publicznej, by opowiedzieć trochę o literackich tekstach swoich piosenek.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1330

Za nami spotkanie, podczas którego wybieraliśmy najlepsze inicjatywy lokalne, które otrzymają dofinansowanie. Wybraliśmy 7 spośród 11 zgłoszonych. Jedna z inicjatyw została inicjatywą rezerwową, natomiast jeden z inicjatorów zaproponował wspólne działanie z innym projektem - mówi Ewa Kowalczyk z MOK w Kędzierzynie-Koźlu i zarazem koordynatorka projektu.

Druga część realizowanego przez MOK projektu pn. „Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne” to wprowadzenie pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców w życie. Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Kultury. Na konkretne pomysły czekano do 18 czerwca. Natomiast podczas spotkania zorganizowanego 19 czerwca udało się zebrać przedstawicieli grup inicjatywnych, zgłaszających projekty. Dodajmy, że wpłynęła ich rekordowa ilość, bo aż 11.Każdy z projektów został zaprezentowany i poddany wnikliwej ocenie. Oceniali sami twórcy projektów. Tym samym udało się wyłonić najlepsze działania, które będą realizowane w terminie od 31.07-10.11.2018 r. w Koźlu.
 
- MOK w drugim etapie projektu staje się grantodawcą. Mamy do podziału 22 tys. zł i możemy za te pieniądze dofinansować od 3 do 7 inicjatyw - wyjaśnia Ewa Kowalczyk. Przybliżmy więc w skrócie zgłoszone projekty, które - trzeba przyznać - są bardzo urozmaicone w swej formie i założeniach.
 
Pierwszym jest spotkanie integracyjne w kinie plenerowym „Pod dębem”, którego autorami są przedstawiciele Rady Osiedla Zachód. Inicjatywa polega na organizacji projekcji plenerowych filmów dokumentalnych o tematyce miejskiej i regionalnej oraz prelekcji dotyczącej prezentowanych zdjęć z najnowszej historii Koźla. Będzie też prezentacja sprzętu projekcyjnego 16 mm oraz pokaz filmów dokumentalnych z zasobów Filmoteki Śląskiej oraz MOK.

Drugi projekt pn. „Sztuka jest w każdym z nas. Cudowny świat brudnego dziecka” to warsztaty sensoryczno-kulturalne. Jego autorkami są: Magdalena Wróbel i Katarzyna Grzegorczyk. Projekt zakłada integrację międzypokoleniową oraz integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Za pomocą technik terapeutycznych, w warsztatach przemycane będą treści kultury.

Następny projekt pn. „Kozielska społeczność żydowska” zgłosił Marcin Tumulka. Zakłada on organizację wydarzenia kulturalnego, dotyczącego kozielskiej społeczności żydowskiej. Pierwsza cześć polegać będzie na zaprezentowaniu wspomnień osób, które ten czas jeszcze pamiętają. Natomiast drugą część stanowić będzie koncert muzyki kompozytorów żydowskich.

Maria Strache, Agnieszka Kolińska i Aneta Kotarba-Krząkała zgłosiły z kolei projekt pn. „Aktywizacja kulturowa, sportowa i edukacja patriotyczna kozielskiej młodzieży”. Odbiorcami przedsięwzięcia będzie młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Planuje się zorganizowanie jednodniowej imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i rekreacyjnym, w trakcie której młodzież kozielskich szkół, OHP , domu dziecka i niezrzeszona, zagrożona wykluczeniem społecznym weźmie udział w kilku ciekawych działaniach.

Inicjatywa o nazwie freedom.pl autorstwa Jakuba Mączyńskiego, to przede wszystkim organizacja wystawy fotograficznej. W 2018 roku w roku szeroko omawianej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę społeczeństwo skoncentrowane jest przede wszystkim na narodowym charakterze odzyskania niepodległości. Natomiast „freedom.pl” to wystawa ukazująca przede wszystkim wolność jednostki lub grup mniejszościowych, takich jak mniejszości religijne, etniczne i seksualne. Inaczej mówiąc „freedom.pl” to wystawa ukazująca czym jest wolność dla młodych ludzi.

Projekt pod nazwą „Incydent na scenie” zgłosiła Małgorzata Mazur, nauczycielka z kozielskiego LO. Młodzi będą mogli uczestniczyć w zajęciach kulturalno-artystycznych, do jakich nie mają dostępu na co dzień.  Młodzież  rozwinie  swoje umiejętności pod okiem aktora opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego i zaprezentuje je szerszej publiczności.

Natomiast projekt pod nazwą I Festiwal Rodzinnego Muzykowania zgłosiła Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu. Odbiorcami projektu będzie 300 dzieci z kozielskich przedszkoli oraz ich rodziny. Projekt zakłada stworzenie wspólnej sceny, na której pojawią się rodzinne amatorskie zespoły, a widownia będzie mogła poznać ulubione piosenki, które rodziny śpiewają wspólnie w podróży, czy w domu.

Po podliczeniu głosów okazało się, że wspomniane wyżej inicjatywy otrzymały największą ilość punktów. W związku z tym komisja skrutacyjna w składzie: Marek Sztark, Ewa Kowalczyk-Lecibil, Piotr Gabrysz zawnioskowała zaproszenie do negocjacji wymienione inicjatywy w celu uzgodnienia z wnioskodawcami ostatecznych kosztów realizacji tych przedsięwzięć.
- Mam nadzieję, że negocjacje przeprowadzimy do końca czerwca - dodaje Ewa Kowalczyk.

Należy też wspomnieć o czterech pozostałych projektach, które zostały zgłoszone, a również są bardzo ciekawe.

Chodzi o „Warsztaty archeologiczne dla dzieci i dorosłych”, które zgłosili przedstawiciele Muzeum Ziemi Kozielskiej. Projekt przewiduje realizację cyklu spotkań mających na celu poszukiwanie zabytków archeologicznych w hałdach ziemi składowanych na terenie kozielskiego podzamcza. Składowana ziemia pochodzi z wykopów budowlanych prowadzonych na placu zamkowym w Koźlu w latach 2013-2018 r. Istotnym aspektem jest fakt, iż zabytki znajdujące się na hałdach związane są z użytkowaniem zamku w okresie XIV-XIX wieku. Prace realizowane pod nadzorem archeologa, każdorazowo kończyć się mają ogniskiem integracyjnym.

Kolejny projekt to warsztaty praktyczne z rysunku satyrycznego poprowadzone przez Marcina Skoczka. Zajęcia kierowane są do osób w różnym wieku, zajmujących się amatorsko rysunkiem satyrycznym, bądź chcących rozwinąć tę pasję. Spotkania obejmować mają m.in. tematy dotyczące historii oraz roli rysunku satyrycznego w czasach obecnych, wykorzystania rysunku w social mediach, granic prawnie dozwolonej krytyki w formie satyry i karykatury, spektrum rysunku (komiks, animacja, ilustracja, karykatura), technik i stylu rysowania oraz zajęć praktycznych z rysowania.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Miejskich w Kędzierzynie-Koźlu zgłosiło projekt pn. „Radosna twórczość”, który przewiduje warsztaty śpiewu tradycyjnego będące okazją do zetknięcia się z żywą pieśnią ludową oraz warsztaty z choreoterapii, których uczestnicy zostaną poddani nie tylko ruchowi w tańcu. Wszystko po to, by uczestnik odnalazł w sobie pokłady do aktywności twórczej w otaczającym świecie.

Natomiast Klub Sportowy „Koziołek” zgłosił konkurs pn. „Piosenka o Polsce”, który ma spełnić rolę zabawy artystycznej z przesłaniem patriotycznym w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystko połączone z rozdawaniem upominków (śpiewników) w trakcie trwania imprezy. Działania mają uaktywnić jak największą liczbę mieszkańców Koźla w różnych grupach wiekowych i przedstawić korzyści związane z kulturą i sztuką.

Komentarz (0) Odsłony: 963

Kino „Helios” w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na kolejną serię filmowych poranków dla dzieci. W niedzielę 24 czerwca o godz. 10.30 wyświetlone zostaną bajki z serii „Strażak Sam”.