Foto: Andrzej Kopacki

Foto: Andrzej Kopacki

Niektórzy żartobliwie nazwali ten widok kozielską Wenecją. Wszędzie po horyzont płynęła woda