Jedna z najstarszych litografii Sławięcic z 1899 roku przedstawia pałac, domek myśliwski w Dąbrowie oraz hotel