Kartka, którą można było kupić na dworcu kolejowym w Kędzierzynie. Stacja na początku nazywała się Koźle-Kędzierzyn.