Nowy i stary kościół w Kędzierzynie. Widokówka z początku XX wieku