Oznakowanie hal magazynowych | Malowanie linii i pasów

Wrocław

W zakres naszej działalności wchodzi malowanie linii w celach oznakowania hal produkcyjnych i oznakowania hal magazynowych wytyczających drogi transportowe, ciągi komunikacyjne dla pieszych, linie wokół regałów, pola odkładcze i tym podobne. Również specjalizujemy się w malowanie znaków poziomych jako oznakowań poziomych cienkowarstwowych i grubowarstwowych dróg i parkingów oraz oznakowań poziomych hal.