FAM Sp. z. o.o. | Trawienie stali

Opole

Trawienie stali to proces podczas którego z powierzchni usuwane są wszelkie przebarwienia, zanieczyszczenia, a także tlenki. Zanim przystąpi się do trawienia stali, należy oczyścić ją poprzez użycie środków odtłuszczających. Zazwyczaj trawienie przeprowadza się poprzez zastosowanie mieszaniny kwasów, takich jak kwas azotowy, fluorowodorowy, a czasami także siarkowy. Kwasy mieszane są w odpowiednich proporcjach. Powinno unikać się dodawania odczynników, które zawierają chlorki, jak na przykład kwas solny, ponieważ mogłoby przyczynić się to do powstania korozji wżerowej.