Usługi Komunalne Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle 47-220
ul. Grunwaldzka 42/44

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, transport drogowy towarów, pozostały transport lądowy pasażerski , gdzie indziej niesklasyfikowany, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, zbieranie odpadów niebezpiecznych.