Język angielski. Najpewniej

Pomoc w nauce języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Cały powiat kędzierzyńsko-kozielski.