OKAZJA. Obwieszczenie syndyka. Mieszkanie 91 mkw. Cena wywoławcza 129 000 zł.

Syndyk masy upadłości Anny Gołdyn oraz Tomasza Cebuli w upadłości ogłasza konkurs ofert na wybór nabywcy prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 91,17 m2.

Syndyk masy upadłości Anny Gołdyn w upadłości (sygn. akt V GUp 48/19, Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy) oraz Tomasza Cebuli w upadłości (sygn.. akt V GUp 162/20, Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy) ogłasza konkurs ofert na wybór nabywcy prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 91,17 m2 , położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Kędzierzynie-Koźlu, dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OP1K/00049449/5.

Mieszkanie jest składnikiem masy upadłości Anny Gołdyn w upadłości oraz Tomasza Cebuli w upadłości w częściach po ½.

Cena wywoławcza wynosi 129.000,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Cena Przedmiotu Sprzedaży nie jest obciążona podatkiem VAT. Cena nabycia każdorazowo dzielona będzie w częściach równych, po ½ pomiędzy masę upadłości Anny Gołdyn oraz Tomasza Cebuli.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, w terminie do dnia 27 maja 2021r. do godz. 15:00. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych lub przesyłką kurierską – z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, w podanym wyżej adresie, w terminie, to jest do dnia 27 maja 2021r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021r., godz. 10:30, w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela przy ul. Ligockiej 15, 44-105 Gliwice.

Ze stanem prawnym majątku masy upadłości przeznaczonego do zbycia, operatem szacunkowym sporządzonym dla nieruchomości a także z warunkami sprzedaży można zapoznać się - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu - w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32 4281801.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01 lub e-mail: [email protected] .


Zdjęcia (9)