NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • 12.08.2019, 11:31
  • promocja
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dwie nowe frakcje - odpady ulegające biodegradacji, czyli tzw. „bio” (dotąd segregowane tylko okresowo) oraz popiół - na stałe staną się częścią naszego systemu gospodarki odpadami – to niektóre zmiany, jakie zostały uregulowane w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Obowiązuje już od 1 lipca.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika m.in. z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Uchwalony przez Związek regulamin wprowadza zmiany w zasadach zbiórki dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Ujednolicenie systemu segregacji odpadów

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (podmioty gospodarcze, instytucje), od 1 lipca zostały objęte selektywną zbiórką papieru i bioodpadów. W związku z wprowadzeniem dwóch nowych frakcji zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości.

Ze względów ekonomicznych i technicznych nie będzie już możliwości zbierania odpadów w pojemnikach o pojemności 60 l., a w przypadku niektórych frakcji również 660 l.

Zmiany wymagają od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych obowiązkowego złożenia nowych deklaracji, o czym zostali indywidualnie poinformowani przez Związek. Druk można pobrać ze strony Związku lub w siedzibie urzędu gminy. Deklarację można złożyć także za pośrednictwem EPUAP.

System segregacji w domkach letniskowych również uległ zmianie, ale w tym przypadku nie trzeba składać nowych deklaracji. Właściciele tych posesji, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, będą zobowiązani do oddzielnego zbierania papieru w niebieskich workach oraz do kompostowania bioodpadów. Odpady z tych posesji odbierane będą w sezonie od 1 kwietnia do 31 października.

 

 

Bioodpady odbierane przez cały rok

Zmiany obejmą też nieruchomości zamieszkałe. Od lipca bioodpady (odpady z surowych warzyw i owoców, liście, kwiaty, gałązki) odbierane będą przez cały rok. Brązowy pojemnik na BIO pojawi się także w altanach śmietnikowych. Mieszkańcy bloków, w których zadeklarowano segregację odpadów, będą zobowiązani do wydzielania bioodpadów i wrzucania ich do brązowego pojemnika. Ważne, by nie trafiały tam żadne inne odpady, w tym mięso, ryby czy foliowe worki! Z zebranych bioodpadów instalacja wyprodukuje kompost – to od nas zależy jakiej będzie on jakości, a co za tym idzie – jakie będą koszty zagospodarowania tych odpadów. Pojemniki na bioodpady będą sukcesywnie podstawiane przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów.

 

 

Popiół do własnego szarego pojemnika

Nowością będzie wprowadzona od 1 października obowiązkowa selektywna zbiórka popiołu w szarym metalowym lub plastikowym pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację, nie będą mogli umieszczać popiołu w innych pojemnikach.

Dlaczego segregujemy popiół do własnych pojemników? Aby kupić pojemniki Związek musiałby znacznie podnieść opłatę wszystkim mieszkańcom, nawet tym, którzy tego odpadu nie produkują. W wybranym wariancie dodatkowe koszty w postaci zakupu pojemnika poniosą jedynie Ci, którzy wytwarzają popiół. Odbiór tego odpadu nie jest dodatkowo płatny.

Segregujemy, aby w czarnym pojemniku było jak najmniej odpadów! Zagospodarowanie popiołu jest tańsze od zagospodarowania odpadów zmieszanych, ponadto, jeśli popiół będzie spełniał odpowiednie wymagania, będzie mógł być dalej wykorzystany. To oczywiście zależy także od nas i będzie miało wpływ na koszty całego systemu gospodarowania odpadami.

Gdzie będzie można kupić szary pojemnik? W sklepach internetowych i lokalnych, w komunalnych spółkach. Pamiętajmy, że metalowy pojemnik powinien mieć kółka i odpowiednie chwytaki. W przypadku braku możliwości zakupu szarego pojemnika, można zaopatrzyć się w czarny pojemnik i przemalować w nim klapę na szary kolor.

Dlaczego nie będzie można wrzucać popiołu do brązowego pojemnika? System segregacji w Związku dostosowany został do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego zapisami, brązowy pojemnik przeznaczony jest wyłącznie na bioodpady, zielony na szkło, niebieski na papier, żółty na tworzywa sztuczne
i metale, biały na szkło bezbarwne (można je zbierać również do zielonego pojemnika, jeśli zadecyduje tak gmina lub Związek, ale nie można umieszczać w nim innych odpadów). Czarny pojemnik od zawsze przeznaczony był na odpady zmieszane, stąd decyzja o szarym kolorze pojemnika na popiół.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, wprowadzane przepisy nie wymagają zmiany złożonych wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy jedynie wypełnić „Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu” (druk do pobrania z biura Związku lub urzędów gmin członkowskich lub ze strony www Związku). Po złożeniu zgłoszenia zostanie wydana naklejka, którą należy umieścić na pojemniku.

Częstotliwość odbioru. Popiół będzie odbierany od października do końca kwietnia co dwa tygodnie, a w okresie od maja do końca września dwa razy (raz w maju lub czerwcu oraz raz we wrześniu) - jeśli zadeklarujemy tak w złożonym "Zgłoszeniu".

 

 

Zbiórki akcyjne

to zbiórki określonych odpadów sprzed posesji lub miejsca wskazanego przez zarządcę. Organizowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców z częstotliwością:

• dwa razy do roku – w przypadku gminy wiejskiej i części wiejskiej gminy

miejsko-wiejskiej;

• raz na kwartał – w przypadku zabudowy jednorodzinnej miasta

Kędzierzyn-Koźle i Zdzieszowice;

• raz na miesiąc – w przypadku zabudowy wielorodzinnej miasta

Kędzierzyn-Koźle i Zdzieszowice;

 

 

Jakie odpady można wystawiać?

• Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne takie jak stoły, krzesła,

łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów,

rowery, ramy okienne bez szkła. Nie zalicza się do nich zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów budowlanych oraz odpadów

zielonych (np. choinki, tuje);

• zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (do 22 cali).

 

Odpady należy wystawić przed posesją lub przy wiatach śmietnikowych najpóźniej w dniu wywozu do godz. 6 rano.

Uwaga! Zbieranie odpadów wielogabarytowych na nieruchomościach wielorodzinnych w okresie pomiędzy zbiórkami prowadzonymi w systemie akcyjnym jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w wydzielonych, zadaszonych i oznakowanych miejscach w altanie śmietnikowej w sposób nieutrudniający dostępu do pojemników na odpady. W przypadku braku takich wyznaczonych miejsc, gabaryty należy wystawiać najwcześniej na 2-3 dni przed planowaną zbiórką.

 

 

MPSZOK-i (Mobilne Punkty Zbierania Odpadów Komunalnych)

Są to punkty do których można przywieźć własnym transportem posegregowane odpady komunalne, w tym gruz, odpady niebezpieczne i ich opakowania, których nie można umieszczać w kubłach i workach na odpady. Do czasu powstania stacjonarnych, stałych PSZOK, Związek organizuje tzw. MPSZOKi w ustalonych miejscach i terminach według harmonogramu wywozu odpadów.

Aby pozostawić odpady w Mobilnym PSZOK-u, należy okazać dowód osobisty oraz ostatnie potwierdzenie wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych czy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (nie są to odpady komunalne), a także styropianu dociepleniowego, wełny mineralnej, papy, płyt eternitowych, odpadów zawierających azbest. Dostarczone odpady muszą być posegregowane, nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

 

 

Dodatkowy punkt przyjęcia odpadów budowlanych i wielkogabarytowych na ul. Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu

Z myślą o potrzebach mieszkańców Związek stworzył także możliwość oddania odpadów (poza zbiórkami akcyjnymi oraz w ramach MPSZOK) takich jak: odpady wielkogabarytowe (bez ograniczeń) oraz odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach (300kg/mieszkańca/rok) do spółki „Czysty Region” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Warunkiem przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich w sposób posegregowany oraz okazanie dowodu opłacenia bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Elektroodpady – odbiór „na telefon”

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. „elektroodpady” (m. in. AGD, RTV, sprzęty działające na prąd lub baterie) zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i nie można ich umieszczać w pojemnikach na odpady. Niestety często trafiają w niepowołane ręce, są nielegalnie rozkręcane co może spowodować przedostanie się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Poza możliwością dostarczenia elektroodpadów na MPSZOK, Związek uruchomił możliwość odbioru tych odpadów na telefon pod nr (32) 338 38 88 lub zgłoszenie ([email protected]).

Pamiętajmy, że elektroodpady możemy także oddać w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt tego samego rodzaju na zasadzie sztuka za sztukę. Często też zbiórka sprzętu prowadzona jest w placówkach oświatowych, które uczestniczą w edukacyjnym konkursie „Segreguj.pl” organizowanym przez Związek.

promocja

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Zbigniew
Zbigniew 16.08.2019, 07:50
Dlaczego Czysty Region nie udostepni aplikacji na telefon - już czas spojrzeć na inne miasta.
Czr
Czr 14.08.2019, 23:49
Żeby oddać elektroodpady trzeba będzie sobie urlop w pracy wziąć. Dzwoniąc na numer (32) 338 38 88 dowiadujemy się, że zostaniemy telefonicznie poinformowani, w który dzień przyjedzie samochód po odbiór. Nie można zostawić tego przed posesją. Trzeba dać do ręki. Jak z tego wynika, trzeba czekać na ekipę. W zależności ile jest zgłoszeń, jaka pogoda, jaki ruch na drodze, to o różnej godzinie mogą przyjechać. Takie drobne ułatwienie dla mieszkańca. Tym się nie chwalą.
Wesoły kosz
Wesoły kosz 12.08.2019, 14:25
To styropian gdzie? Do lasu czy nad rzekę?
Kiry
Kiry 29.10.2019, 09:45
http://www.czystyregion.pl/edu…
 Hasiok
Hasiok 12.08.2019, 15:08
głowę sobie nim wypchaj

Pozostałe