Wnioski o 500 plus dla osób niesamodzielnych w Kędzierzynie-Koźlu

  • 23.09.2019, 11:15
  • Żródło: ZUS
Wnioski o 500 plus dla osób niesamodzielnych w Kędzierzynie-Koźlu
Do inspektoratu ZUS w Kędzierzynie-Koźlu od początku września wpłynęło 215 wniosków o świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W całym województwie ponad dwa tysiące. Liczba wypełnionych formularzy w Polsce przekroczyła 101 tysięcy.

W pierwszych dniach września zainteresowani tym specjalnym dodatkiem składali w Kędzierzynie-Koźlu zaledwie po kilka, kilkanaście wniosków dziennie. W minionym tygodniu, każdego dnia pracownicy miejscowego inspektoratu rejestrowali nawet 30 prawidłowo wypełnionych formularzy.

- Najwięcej wniosków o 500 plus dla osób niesamodzielnych przyjęliśmy w Opolu bo 531, następnie w Nysie 285, a w Kędzierzynie-Koźlu 215. Spośród 215 wniosków, aż 39 pochodziło od osób które przekroczyły 75 rok życia. Resztę, czyli 176 wypełniły osoby w przedziale wiekowym 18 – 74 lata. Większość starających się o to dodatkowe świadczenie w Kędzierzynie-Koźlu i okolicy stanowią kobiety. Panie złożyły 124 formularze, a mężczyźni 91 wniosków – powiedział nam Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Mieszkańcy miasta i powiatu zwykle osobiście składali wypełnione wnioski i dodatkowe dokumenty w inspektoracie ZUS. Uczyniło tak aż 211 osób, zaś 11 wniosków dotarło do ZUS drogą pocztową W województwie opolskim najmniej oblężone były od początku września placówki ZUS w Namysłowie i Prudniku, gdzie zarejestrowano odpowiednio 81 i 92 wniosków o świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Dane zebrane przez ZUS od początku września wskazują, że w skali kraju 59,3 proc. starających się o dodatkowe pieniądze stanowią kobiety, a nieco ponad 40 proc. wniosków złożyli mężczyźni. Wiek potencjalnych beneficjentów tego programu kształtuje się następująco: ponad 75 proc. osób, które do tej pory złożyło wnioski liczy sobie od 18 do 74 lat, natomiast grupa wiekowa powyżej 75 roku życia stanowi 24,6 proc.

Na Opolszczyźnie zainteresowani projektem 500 plus, w zdecydowanej większości osobiście składają wnioski oraz dodatkowe dokumenty w placówkach ZUS. Zrobiło tak ponad 1800 osób. Ponad 240 osób starających się o świadczenie skorzystało z usług operatora pocztowego.

Przypominamy podstawowe warunki, które uprawniają do świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji: Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

- ukończyłeś 18 lat

- jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

- nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

- musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce

- mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego
z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

Źródło: ZUS

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe