Mamy kolejnego Honorowego Obywatela Miasta

  • 27.11.2019, 12:46
  • ANKO
Mamy kolejnego Honorowego Obywatela Miasta foto: Andrzej Kopacki Dr Ryszard Pacułt
W środę radni miejscy zagłosowali za nadaniem tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyna-Koźla” dr Ryszardowi Pacułtowi. Prośbę o przyznanie tego zaszczytnego tytułu, złożyło na ręce przewodniczącego rady miasta Prezydium Zarządu Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w imieniu członków stowarzyszenia i osób z nim współpracujących.

Głosowanie w tej sprawie było jednym z pierwszych punktów środowego posiedzenia Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Warto przy tej okazji przypomnieć sylwetkę tego bardzo cenionego w naszym mieście pedagoga, samorządowca i społecznika.

Ryszard Józef Pacułt urodził się 10 sierpnia 1939 r. w Stanisławiu Dolnym w pobliżu Kalwarii Zebrzydowskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego w latach 1956–1960 odbył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Podczas studiów był aktywnym harcerzem. Okres studiów był dla niego szczególnym czasem poznawania walorów historyczno-kulturowych Krakowa. Wolny czas poświęcał na poznawanie zabytkowych ulic miasta i zwiedzanie muzeów.

Magister Ryszard Pacułt przyjechał do Koźla w 1960 r. i podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza. Już w pierwszych latach swojej pracy dydaktyczno-organizacyjnej zainteresował się przeszłością Koźla i regionu. Z dużym zapałem badał również przemiany i procesy integracyjne zachodzące w powiecie kozielskim po 1945 r. W 1967 r. powołano go na stanowisko kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Koźlu, którego zadaniem było grupowanie nauczycieli ze szkół podstawowych powiatu kozielskiego według nauczanych przedmiotów i podnoszenie ich kwalifikacji metodycznych. Był to początek zainteresowań Ryszarda Pacułta problemami oświatowymi i społeczno-kulturalnymi w regionalnym wymiarze.

W 1969 r. władze oświatowe powierzyły Ryszardowi Pacułtowi obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koźlu, które pełnił przez 22 lata, aż do przejścia na emeryturę w 1991 r. Kozielskie liceum, będące najstarszą szkołą średnią w mieście i powiecie, wyróżniało się spośród pozostałych szkół dorobkiem dydaktycznym i wychowawczym oraz posiadaniem stosunkowo licznej grupy absolwentów, którzy już pod koniec lat 60. XX w. posiadali odpowiednie kompetencje, osiągając znaczące sukcesy zawodowe i społeczne, dlatego ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły były Zjazdy Absolwentów, mające w sobie wysoki wymiar wychowawczy względem uczniów.

Zainteresowanie przeszłością ziemi kozielskiej przyczyniło się do rozpoczęcia przez Ryszarda Pacułta w drugiej połowie lat 60. XX w. badań naukowych, które poświęcone były historii powiatu kozielskiego, a głównie jego losom po 1945 r. W 1979 r. obronił w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu pracę doktorską na temat „Szkolnictwo podstawowe na Śląsku Opolskim w latach 1945–1948” (promotor prof. Franciszek Marek). Wyniki badań własnych zawarł w ponad 70 publikacjach naukowych lub popularnonaukowych, ponadto opublikował także kilka pozycji samodzielnych.

Dr Ryszard Pacułt w 1994 r. został wybrany radnym Gminy Kędzierzyn-Koźle na kadencję 1994–1998. Podczas dwóch kolejnych wyborów do Rady Miasta, tj. 1998 i 2002 r., został ponownie wybrany radnym i był nim nieprzerwanie do 2014 r. Od marca 1997 r. do końca kadencji Rady w 1998 r. kierował Komisją Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Jesienią 1998 r., na pierwszym posiedzeniu Rady Miasta trzeciej kadencji, został wybrany jej przewodniczącym. Ta sama decyzja została podjęta przez Radę Miasta w 2002 r. Spośród dwudziestu trzech radnych głosowało na doktora Pacułta dwudziestu dwóch, tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Poparcia udzieliły mu wszystkie ugrupowania polityczne reprezentowane w Radzie Miasta.

Pracując w Radzie Miasta nie zaniedbywał działań zmierzających do integrowania osiedli i ich mieszkańców, nie zawsze przychylnych podejmowaniu inicjatyw miasta i wspieraniu organizmu miejskiego. Udało mu się przekonać radnych do przyjęcia zasady, że miasto Kędzierzyn-Koźle posiada dwa historycznie ukształtowane centra, tj. Kędzierzyn i Koźle. Różnią się one zasadniczo, a jednocześnie wzajemnie uzupełniają. Konsekwencją przyjęcia tej zasady stały się działania zmierzające do zabezpieczenia i odnowy zabytków miejskich, zlokalizowanych przede wszystkim w Koźlu. Od 1996 r. Rada Miasta przeznaczała co roku w budżecie pewną sumę pieniędzy na ochronę zabytków i tak zapoczątkowane zostały prace rekonstrukcyjne kozielskiego zamku. Radny Pacułt był wnioskodawcą wielu ważnych dla tożsamości i symboliki miasta inicjatyw: np. medal „Za Zasługi dla Miasta”, flaga miasta, ustanowienie i obchodzenie rocznic miejskich, monografia miasta.

Jako wieloletni prezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej był inicjatorem powołania we współpracy z PIN Instytutem Śląskim w Opolu „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich” wychodzących drukiem od 1985 r. do dnia dzisiejszego. Wspierał inicjatywę Kędzierzyńsko-Kozielskich Seminariów Naukowych (od 1994 r.). Ważnym działaniem prezesa była realizacja idei powołania do życia muzeum municypalnego. W latach 70. XX w. TZK stworzyło warunki do gromadzenia zabytków kultury lokalnej w odrestaurowanej Baszcie – siedzibie TZK. Od roku 1994 prace nad uruchomieniem profesjonalnego muzeum nabierały coraz większej wagi w poczynaniach kolejnych władz miejskich; 2006 r. – Rada Miasta za sprawą jej Przewodniczącego przyjęła uchwałę wyrażającą wolę utworzenia w Kędzierzynie-Koźlu muzeum samorządowego, a 29 XII 2009 r. Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałęw sprawie utworzenia samorządowego muzeum pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”.

Dr Pacułt jako nauczyciel, dyrektor, prezes TZK inicjował również wydarzenia kulturalno-oświatowe w mieście. Współpracował w organizacji dawniejszych Dni Ziemi Kozielskiej, Dnia Kozła (1 VI), głosił prelekcje w różnych miejscowościach ziemi kozielskiej. Wyrazem uznania dla pracy zawodowej i działalności społecznej Ryszarda Pacułta są różnorodne odznaczenia, medale lub nagrody państwowe, samorządowe i stowarzyszeniowe:

− Brązowy Krzyż Zasługi (1970 r.)

− Złoty Krzyż Zasługi (1983 r.)

− Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990 r.)

− Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.)

− Odznaka „Opiekun miejsc pamięci narodowej” (1966 r.)

− Medal 800-lecia miasta Koźle (1968 r.)

− Odznaka „Zasłużonemu Opolszczyźnie” (1972 r.)

− Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975 r.)

− Odznaka „Zasłużony działacz kultury” (1976 r.)

− Złota Odznaka ZNP (1977 r.)

− Srebrna Odznaka Honorowa „Zasłużony popularyzator wiedzy – TWP” (1978 r.)

− Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1983 r.)

− Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony popularyzator wiedzy – TWP” (1984 r.)

− Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.)

− Honorowa Odznaka „Zasłużony dla ruchu regionalnego” OTKO (1985 r.)

− Medal Honorowy z okazji 80-lecia powołania Policji Państwowej (1999 r.)

− Honorowa Odznaka Rzemiosła (1999 r.)

− Złota Odznaka Zasłużonego dla TML i KPW (2000 r.)

− Odznaka „Za Zasługi dla Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” (2000 r.)

− „Koziołki” wyróżnienie honorowe powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (2003 r.)

− Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” (2005 r.)

− Odznaka „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” (2005 r.)

− Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych” (2005 r.)

− Medal Honorowy „Za Zasługi dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej” (2013 r.)

− Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” (2015 r.)

Doktor Ryszard Pacułt swoją długoletnią działalnością wniósł duży wkład rozwój oświaty i kultury w Kędzierzynie-Koźlu oraz na ziemi kozielskiej. Trud pracy oświatowej sprawił, że wiele pokoleń młodzieży zawdzięcza mu gruntowne wykształcenie, aspirację do aktywnej pracy zawodowej i społecznej oraz rozbudzone ambicje naukowe, które absolwenci pomyślnie realizowali w swojej dorosłej samodzielności. Jako działacz i regionalista swoją konsekwentną pracą i różnorodnymi inicjatywami wytrwale budził wśród lokalnego społeczeństwa zainteresowanie przeszłością, dniem dzisiejszym i perspektywami rozwoju ziemi kozielskiej i Kędzierzyna-Koźla.

W kolejnych wyzwaniach, które stawały na jego oświatowej, regionalistycznej i samorządowej drodze, skupiał wokół siebie grono ludzi, którzy obecnie kontynuują pasje warte przekazania kolejnemu pokoleniu. Przyczynił się do ratowania przed zniszczeniem wielu zabytków i dokumentów z przeszłości tego regionu. Swoimi badaniami naukowymi i publikacjami wydatnie wzbogacił wiedzę o ziemi kozielskiej. Jego działalność zawsze służyła tworzeniu warunków współpracy i wzajemnego zrozumienia pomiędzy zróżnicowanymi etnicznie i kulturowo społecznościami współczesnego miasta.

 

 

ANKO

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Kenedth
Kenedth 28.11.2019, 07:57
ZDECYDOWANIE T A K!!!!! Wspaniały pedagog
Tru33
Tru33 28.11.2019, 06:13
Członek PZPR?

Pozostałe