Trzeci nabór wniosków dla jednoosobowych działalności gospodarczych

 • 21.05.2020, 11:00
 • Źródło: PUP Kędzierzyn-Koźle
Trzeci nabór wniosków dla jednoosobowych działalności gospodarczych
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu informujemy, że w terminie 14 dni od 15 maja odbywa się trzecinabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników.

Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może otrzymać przedsiębiorca będący osobą fizyczna niezatrudniającą pracowników, która wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.
UWAGA: wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 roku i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku
 
Co oznacza dofinansowanie?

Dofinansowanie oznacza wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
 
Kto udziela dofinansowania i na jakich zasadach?

Starosta (oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektora odpowiedniego urzędu pracy działającego z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) na podstawie umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wnioski można składać:

1.Drogą elektroniczną – w tym celu:

 • zapoznaj się z zasadami udzielania dofinansowania znajdującymi się poniżej (na końcu ogłoszenia)
 • wejdź na portal www.praca.gov.pl
 • wybierz opcję „Tarcza antykryzysowa"
 • wybierz opcję „Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników"
 • pobierz „Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wnioskiem i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" ( łącznie 9 stron dokumentu w formacie pdf)
 • wybierz z listy jako adresata wniosku „Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu"
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie.

 
2.W formie papierowej – w tym celu:

lub

Jaka jest wysokość dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 
Na jaki okres zostanie przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3.
 
Czy dofinansowanie jest bezzwrotne?

Tak, ale tylko w przypadku gdy Przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.
 
Czy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną?

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Dofinansowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER i RPO).
 
Kontakt telefoniczny: 77/482 70 41-43 wew. 140 lub 112.

UWAGA: wnioski złożone przed i po zakończeniu terminu naboru nie będą rozpatrywane!

Źródło: PUP Kędzierzyn-Koźle

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe