Stypendia na zachętę. Czy osoby studiujące w naszym mieście będą otrzymywać wsparcie finansowe?

  • 09.07.2020, 16:34
  • ANKO
Stypendia na zachętę. Czy osoby studiujące w naszym mieście będą otrzymywać wsparcie finansowe?
Członkowie Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miasta pozytywnie zaopiniowali 9 lipca projekt uchwały określający zasady udzielania stypendium prezydenta miasta dla studentów uczelni prowadzących studia wyższe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

Radni Komisji Edukacji Kultury i Sportu jednogłośnie (8 głosami ZA) poparli ten projekt uchwały, w którym czytamy między innymi, że „Udzielanie stypendium ma na celu kompleksowe inwestowanie w kapitał ludzki pod kątem kształcenia przyszłych kadr dla podmiotów mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tworzenie wizerunku gminy Kędzierzyn-Koźle jako wspierającej i zachęcającej do podjęcia studiów na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na jej terenie. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych uczelni prowadzącej studia wyższe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”.

Maksymalnie tysiąc złotych

Stypendium przysługiwać ma w formie świadczenia pieniężnego ze środków pochodzących z budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle, niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych czy też stypendiów pochodzących z innych źródeł.

Stypendium przyznaje się na każdy semestr roku akademickiego. Jego maksymalna wysokość, o którą można się ubiegać, wynosi 1000 zł na dany semestr roku akademickiego. O stypendium może ubiegać się osoba, która: w dacie składania wniosku o przyznanie stypendium posiada status studenta studiów stacjonarnych uczelni prowadzącej studia wyższe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle, uzyskała za semestr nauki poprzedzający złożenie wniosku średnią ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,0, a w roku składania wniosku o przyznanie stypendium nie skończyła 25 lat.

Bez formalności ani rusz

Stypendium przyznaje prezydent Kędzierzyna-Koźla na wniosek złożony w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w terminie do 30 października (za I semestr) lub w terminie do 30 kwietnia (za II semestr) roku, w którym ma być przyznane stypendium.

Stypendysta zobowiązany jest po zakończeniu semestru, na który udzielono mu stypendium, złożyć w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle zaświadczenie z uczelni potwierdzające jego uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych na uczelni (w terminie 14 dni od zakończenia semestru). Nieprzedłożenie takiego zaświadczenia skutkuje utratą prawa do otrzymywania stypendium do czasu doręczenia wymaganego zaświadczenia.

Aby wejść w życie, wspomniany projekt uchwały musi jeszcze uzyskać poparcie większości w Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle. Między innymi ten właśnie punkt ma być procedowany na nadzwyczajnej sesji RM, która planowana jest jeszcze w lipcu.

Niewielkie obciążenie

Realizacja zadania związana z wypłatą stypendium dla studentów będzie miała wpływ na wydatki miasta. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za rok akademicki 2020/2021 w wysokości 24 tys. zł. zostaną zabezpieczone w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle. Przypomnijmy. Politechnika Opolska uruchomiła w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Inżynierii Systemów Technicznych. To jeden z siedmiu, a zarazem najmłodszy i jedyny zamiejscowy wydział Politechniki Opolskiej powstały w 2016 roku.

W Kędzierzynie-Koźlu przyszli studenci mogą wybrać spośród następujących kierunków: przemysłowe technologie informatyczne lub systemy biotechniczne, wyłącznie na studiach dziennych. Nauka trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017.

Zdobyta na obu kierunkach wiedza w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami dają szansę na ciekawą pracę po zakończeniu studiów, a nawet karierę naukową.

 

ANKO

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe