Nowy rok szkolny – nowy zasiłek opiekuńczy

  • 31.08.2020, 12:18 (aktualizacja 31.08.2020, 12:41)
  • Rafał Pulkowski
Nowy rok szkolny – nowy zasiłek opiekuńczy
Od początku września można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jak długo? Na razie graniczną datę wyznaczono na 20 września. Świadczenie będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki do której uczęszcza dziecko.

Trzy tygodnie

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia. Co istotne, świadczenie przysługuje gdy zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, jest spowodowane koronawirusem. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tak zwanych ogólnych zasadach.

 - Rodzicie będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego wówczas, gdy placówka edukacyjna nie będzie w stanie zapewnić dziecku opieki, bądź z racji ograniczonego zakresu funkcjonowania nie będzie mogła przyjąć wszystkich podopiecznych. Tak może się zdarzyć, gdy zajęcia będą organizowane w trybie hybrydowym, gdy tylko część dzieci będzie się uczyć, a część będzie musiała pozostać w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można wnioskować także wtedy, gdy dzieckiem nie będzie mogła się zająć niania zatrudniona przez rodziców w ramach umowy uaktywniającej - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Jak wnioskować o zasiłek?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego. Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Rafał Pulkowski

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe