Nowy rok szkolny - inny niż wszystkie dotychczasowe

  • 01.09.2020, 08:56
  • Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nowy rok szkolny - inny niż wszystkie dotychczasowe
Dziś 1 września ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. W szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, w tym w klasach I ok. 367 tys. dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach przysposabiających do pracy) ok. 1,5 mln uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ponad 190 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 120 tys. słuchaczy.

Wtorek, 1 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ok. 1 mln 450 tys. dzieci w wieku 3-6 lat, w prawie 22,5 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W Kędzierzynie-Koźlu w roku szkolnym 2020/2021 naukę rozpocznie 3923 uczniów w 13 szkołach podstawowych oraz 1823 maluchów w 20 przedszkolach.

- Wszystkim życzymy powodzenia i trzymamy za Was mocno kciuki. Przypominamy także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: często dezynfekujcie ręce i zachowujcie dystans społeczny - można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

Natomiast ponad 700 nowych uczniów rozpocznie naukę w szkołach ponadpodstawowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Łącznie w 124 oddziałach uczyć się będzie 3400 uczniów. Dodatkowo w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących otwarto nowy kierunek - technik transportu kolejowego.

1 września rusza kształcenie w branżowych szkołach II stopnia. Szkoły te oferują możliwość uzyskania dyplomu zawodowego na poziomie technika oraz świadectwa dojrzałości. Poszerzono również ofertę edukacyjną szkół prowadzących kształcenie zawodowe o 4 nowe zawody.

- Zaczyna się nowy rok szkolny. Nasze placówki są dobrze przygotowane do pracy w nowych warunkach. Wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa i jesteśmy w ciągłym kontakcie z inspekcją sanitarną, opracowaliśmy różne scenariusze działania. Jednocześnie przypominamy wam o zasadach bezpieczeństwa i życzymy - mimo, że takiego roku szkolnego jeszcze nie było - samych sukcesów w nauce! Dziękujemy wam również za duże zainteresowanie szkołami prowadzonym przez powiat - czytamy na stronie kędzierzyńsko-kozielskiego starostwa.

Uczniowie i nauczyciele wracają do szkół po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych trwało, z pewnymi wyjątkami, od 12 marca br.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, przekonuje, że obecna sytuacja epidemiczna w Polsce, tak jak w przytłaczającej większości państw europejskich, pozwala na powrót do stacjonarnej nauki w szkołach.

Aby umożliwić bezpieczny powrót do szkół, przygotowano odpowiednie regulacje prawne, wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek znajdujących się w strefie czerwonej i żółtej, które w razie zagrożenia epidemicznego pozwolą wdrożyć adekwatne do danej sytuacji działania i środki. Stworzono elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym, zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych jej oddziałów.

W nowym roku szkolnym MEN planuje przygotowanie nowych e-materiałów dydaktycznych, a także rozbudowę platformy epodreczniki.pl o nowe treści i funkcjonalności. Pojawią się dodatkowe środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego, który będzie mógł być wykorzystany w ramach kształcenia na odległość.

- W sytuacji, gdy pojawi się przypadek zarażonego ucznia, najpierw zostanie on odizolowany, a następnie wskazana przez inspektora sanitarnego grupa zostanie poddana kwarantannie. Nauczyciel może zdecydować się na pracę zdalną - wyjaśnia minister Dariusz Piontkowski.

- Przygotowaliśmy wytyczne dla dyrektorów szkół z informacjami, co robić w przypadku zagrożenia epidemicznego - przekazał szef MEN.

Jeśli w szkole zostanie wykryty przypadek koronawirusa, inspektorzy sanitarni (sanepid) będą podejmowali decyzje ws. kwarantanny dla pozostałych uczniów i pracowników.

- Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły - czytamy w wytycznych MEN.

Minister Piontkowski podkreśla, że szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów. Dyrektorzy mogą zgłaszać się po środki ochronne - maseczki, płyny do dezynfekcji. Szkoły otrzymają również termometry.

Obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk i wietrzenie pomieszczeń w szkołach. Nie będzie obowiązku zakładania maseczek, choć jak mówił Piontkowski w dużych szkołach byłyby one bardziej uzasadnione, niż w niewielkich placówkach.

Bezpieczny ma być również transport do i z szkoły. - Wytyczne dotyczące transportu publicznego są ważne głównie z punktu widzenia gmin wiejskich, które zobowiązane są do tego, aby zorganizować transport uczniów do szkół. Zgodnie z tymi wytycznymi, firma przewożąca jest zobowiązana do tego, żeby dezynfekować (ozonować) autobus na koniec dnia - wyjaśniał minister.

Uczniowie, którzy będą korzystali z transportu publicznego czy gimbusa, będą mieli obowiązek zakrywania nosa i ust. - Kierowca będzie miał prawo nie wpuścić ucznia, jeżeli ten nie będzie miał maseczki czy innej przesłony - przestrzegł minister Piontkowski.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe