Świadczenia rodzinne 2020 – komu i kiedy się należą?

 • 16.10.2020, 16:13
 • Materiał partnera
Świadczenia rodzinne 2020 – komu i kiedy się należą?
Świadczenia rodzinne to pomoc, którą oferuje nasz kraj swoim obywatelom, ale również, w pewnych sytuacjach cudzoziemcom. Świadczenia rodzinne mogą mieć różny charakter, od wypłat jednorazowych, przez okresowe. Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, a także zasady ustalania, przyznawania i ich wypłaty, zawarte są w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wymienia następujące świadczenia:

 1. zasiłek rodzinny,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. świadczenie rodzicielskie.

Osoby, którym zostało przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się także o pomoc w postaci następujących dodatków:

 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Aktualnie, od 1 listopada 2020 do 30 października 2021 r., obowiązują poniższe kwoty świadczeń rodzinnych:

Osoby, które nabyły prawo do zasiłku rodzinnego, mogą również ubiegać się o poniższe dodatki.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno wysokość przyznawanych kwot w ramach świadczeń rodzinnych, a także kryteria nabywania uprawnień, są weryfikowane co 3 lata (jedyne poza świadczeniem pielęgnacyjnym). Oznacza to, że świadczenia rodzinne 2018, 2019, jak i 2020 są przyznawane na takich samych warunkach (z wyj. św. pielęgnacyjnego), gdyż ostatnia weryfikacja odbywała się właśnie w 2018 r.

Kryterium dochodowe świadczeń rodzinnych

„Kryteria, jakie należy spełniać ubiegając się o pomoc w ramach poszczególnych świadczeń rodzinnych, przewiduje wspomniana wcześniej Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Niemniej jednak kluczowym kryterium jest tu dochód. W związku z powyższym zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodzinny na osobę (lub osoby uczącej się) nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy posiadamy dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością (też o umiarkowanym lub znacznym stopniu), kwota ta jest wyższa i wynosi 764 zł” – wyjaśnia ekspert z instytucji finansowej aasa.

Warto jednak wiedzieć, że w pewnych przypadkach, mimo przekroczenia progu dochodowego, świadczenie może również zostać przyznane. Jest to możliwe dzięki tzw. zasadzie „złotówka za złotówkę”, wprowadzonej od 1 stycznia 2016 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka jest również objęta kryterium dochodowym. Od 1 stycznia 2013 r. kwota 1000 zł przysługuje, jeżeli dochód rodzinny na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Z łatwością można zauważyć, że z pomocy może skorzystać spora część osób, gdyż próg jest dość wysoki. Ze świadczeń opiekuńczych, tylko specjalny zasiłek opiekuńczy jest objęty kryterium dochodowym i wynosi 764 zł.

Wniosek o świadczenie rodzinne

„Świadczenia rodzinne są przyznawane na wniosek. Oznacza to, że samo spełnienie kryteriów wypisanych w ustawie nie powoduje nabycia prawa do świadczenia. Konieczne jest zatem złożenie wniosku, a następnie potwierdzenie takiego prawa poprzez otrzymanie decyzji” – tłumaczą specjaliści z https://www.aasapolska.pl/

Wniosek można pobrać od podmiotu odpowiedzialnego za realizację tych świadczeń (wójt, burmistrz, prezydent miasta), a także na BIP Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek składa się w urzędzie miasta lub gminy, lub też innej jednostce organizacyjnej gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej). Wszystkie podmioty muszą być oczywiście właściwe w stosunku do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć także online poprzez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju świadczenia, trzeba do wniosku załączyć odpowiednie dokumenty. W szczególnych sytuacjach podmiot odpowiedzialny za realizację świadczeń może zażądać także innych dokumentów niż wymienione w ustawie.

Materiał partnera

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe