Znamy już zarys przyszłorocznego budżetu miasta

  • 19.11.2020, 17:07 (aktualizacja 22.11.2020, 13:03)
  • ANKO
Znamy już zarys przyszłorocznego budżetu miasta W projekcie przyszłorocznego budżetu miasta, znalazło się kilkadziesiąt inwestycji
Prawie 60 inwestycji oraz znaczące cięcia wydatków bieżących. To informacje, które można znaleźć w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Jest on już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Kędzierzyńsko-kozielski samorząd planuje przyszłoroczne dochody budżetu miasta w wysokości 300.550.922 zł w tym dochody bieżące: 291.455.203 zł, a dochody majątkowe: 9.095.719 zł. Wydatki miasta ustala się w wysokości: 319.210.653 zł z czego wydatki bieżące stanowić mają 289.382.414 zł, a wydatki majątkowe 29.828.234 zł

Deficyt wynosi 18.659.731,00 zł, z czego kwotę 8.659.731,00 zł planuje się pokryć kredytami, zaś 10.000.000 zł przychodami z tytułu wolnych środków.

Wśród planowanych zadań ujętych w budżecie na 2021 rok, znalazły się inwestycje na łączną kwotę 29.828.234 zł. Trzeba jednak pamiętać, że część z nich jest już realizowana i będzie kontynuowana nie tylko w 2021 roku, ale i w latach następnych. Inaczej mówiąc, na ich realizację poniesiono już pewne nakłady finansowe zarówno w latach ubiegłych, jak i w obecnym roku budżetowym, ale ich dalszy ciąg (bądź też same płatności) zaplanowano na 2021 rok i lata kolejne.     

Poniżej lista zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta:

1. Projekt techniczny (PT) i przebudowa ul. Gajdzika,
2. Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta, PT i przebudowa ul. Nektarowej
3. PT i przebudowa ul. Słowackiego
4. PT i przebudowa ul. Wałowej
5. PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta
7. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej
8. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej
9. PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką
10. PT i budowa ścieżki łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica
11. Przebudowa ul. Tuwima
12. PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca
13. PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema
14. PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej
15. Remont ulic przyległych do Rynku
16. PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10
17. PT i przebudowa ul. Dworcowej
18. PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek
19. PT i przebudowa ul. Aroniowej
20. Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej
21. PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw
22. PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40
23. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III
24. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9
25. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej
26. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75
27. PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej
28. Projekt i budowa kolumbarium na cmentarzu Kuźniczka
29. Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A
30. PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza
31. PT przebudowa i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44
32. Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego
33. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta
34. Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2021
35. Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 (byłe PG nr 4)
36. Termomodernizacja budynku PSP nr 10
37. Termomodernizacja budynku PSP nr 5
38. PT i wykonanie parkingu przy PSP nr 11
39. PT i budowa PP na osiedlu Cisowa
40. Rozbudowa placu zabaw na terenie PP nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście
41. Modernizacja instalacji elektrycznej w PP nr 6
42. Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym (PP nr 5)
43. Termomodernizacja obiektu PP nr 24
44. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr 2
45. PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6
46. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy
47. Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie
48. Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy
49. Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 - etap I i II
50. Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów- etap I
51. Budowa placu fitness, siłowni i street workout w sławięcickim parku - etap I
52. Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu
53. PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu
54. Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej
55. Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu
56. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla
57. Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach
58. Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód

Problemy samorządów

Jednocześnie w sieci pojawiły się informacje, że ponad 130 samorządów w naszym kraju może borykać się z kłopotami finansowymi. Jeszcze w tym roku ponad 90 samorządów straci płynność budżetową, twierdzą eksperci.

Problemy z pokryciem bieżących wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego pod koniec 2020 prognozuje znana firma analityczna Aesco Group. Jej prezes Mariusz Gołaszewski twierdzi, że pandemia koronawirusa będzie kosztować samorządy nawet 10-15 mld zł z tytułu znacząco mniejszych środków płynących z podatku PIT czy opłat lokalnych. Jednocześnie rosną koszty funkcjonowania samorządów, w stosunku do zeszłego roku wzrosły one o około 13 procent.

- Samorządy wypracowują mniej własnych środków na inwestycje. A to inwestycje są najważniejszą rzeczą, które samorządy robią w naszych gminach i miastach. Szacujemy, że spadek środków wypracowanych na inwestycje wyniesie do końca roku nawet 7 mld zł. Żeby zdobyć pieniądze na funkcjonowanie samorządy będą bardziej się zadłużać - przekonuje szef Aesco.

W roku 2019 deficyt samorządów wyniósł ok. 2 mld zł, a w tym planowany jest na 26 mld zł. Deficyt budżetu centralnego ma wzrosnąć aż czterokrotnie, do ok. 100 mld zł. W Tarczy Antykryzysowej 4.0 ustawodawca uchwalił przepisy ułatwiające zaciąganie kredytów czy emisję obligacji w związku z utratą dochodów. Takie dodatkowe zadłużenie jest wyłączone z obowiązujących samorządy limitów samorządowych. W zeszłym roku łączne zadłużenie samorządów wyniosło ok. 82 mld zł. Teraz jest planowane na poziomie o 14 mld wyższym, czyli 96 mld zł. Jak prognozuje Aesco poza 90 samorządami, które będą miały problemy z płynnością finansową jeszcze w tym roku, kolejne 45 ma się na początku roku 2021 zmagać z trudnościami z obsługą już istniejącego zadłużenia.

Jak wypadamy na tle kraju?

- Na dzień dzisiejszy sytuacja, jeśli chodzi o tegoroczny budżet, jest u nas pod kontrolą. Natomiast projektowany budżet na 2021 rok jest trudny i dość mocno okrojony. Wydatki bardzo mocno wzrastają, a dochody są na mniej więcej tym samym poziomie. Spodziewamy się jednak mniejszych dochodów chociażby z podatku PIT, o około 900 tys. zł. - informuje skarbnik miasta Joanna Hariasz. - Ograniczeniu uległy też wpływy MOSiR, ponieważ z powodu pandemii koronawirusa obiekty sportowo-rekreacyjne zostały zamknięte. Właśnie dlatego już jakiś czas temu MOSiR wykazywał zmniejszone dochody na poziomie około miliona złotych. Mniejsze o około dwustu kilkudziesięciu tysięcy złotych będą też wpływy z podatku od nieruchomości, a w przypadku części z nich przesunęliśmy terminy płatności na łączną kwotę niespełna 500 tysięcy złotych. To wszystko wpływa w jakiś sposób na budżet miasta. Z drugiej strony dla zrównoważenia sytuacji finansowej zablokowaliśmy niektóre wydatki bieżące.

Skarbnik miasta tłumaczy, że wydatki bieżące obcięto również dlatego, że na mocy ustawy znacząco wzrosły wynagrodzenia. Ponadto w górę poszły dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków.

- Zaplanowane na przyszły rok wydatki na inwestycje nie przekroczą 30 milionów złotych. To nie jest mała kwota. Zakładamy, że w 2021 roku wpływy z podatków będą zbliżone do tegorocznych. Taki jest plan, a jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, to się okaże. W 2021 roku będziemy mieli nieco wyższą subwencję oświatową, ale jak wiadomo, nie pokrywa ona naszych wydatków nawet w połowie. Niemniej jednak przyszłoroczny budżet jest zbliżony do wyjściowego planu budżetu na 2020 rok, zarówno jeśli chodzi o wydatki jak i dochody - wyjaśnia Joanna Hariasz, która czytała ostatnio forum skarbników, z którego jednoznacznie wynika, że w przypadku wielu polskich samorządów bardzo trudno będzie „domknąć” przyszłoroczne budżety.

Poniżej zamieszczamy link do projektu budżetu miasta na 2021 rok wraz z planowanymi inwestycjami.

SPRAWDŹ TUTAJ

ANKO

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe