Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia

  • 01.12.2020, 12:32
  • Źródło: ZUS
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przedłużony do 24 grudnia. To kolejna odsłona świadczenia, które wypłacane jest rodzicom dzieci, gdy placówka edukacyjna jest zamknięta lub pracuje w ograniczonym zakresie z powodu COVID-19.

Reguły przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego zasadniczo nie ulegały zmianom. Tego ekstra świadczenia nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia. Świadczenie przysługuje gdy zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, wynika ze stanu epidemicznego.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2087), zakłada obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, powinni złożyć do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Tym rodzicom, którzy to zrobią i skorzystają z tej opieki - nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Źródło: ZUS

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe