Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w październiku 2020

  • 02.12.2020, 12:08
  • Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w październiku 2020
Dość obszerne, bo 29-stronicowe opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego, podmiotów gospodarki narodowej, koniunktury gospodarczej.

Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD oraz podregionów i powiatów.

Z dokumentu wynika m.in., że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. kształtowało się na poziomie 105,2 tys. osób i było o 2,1% niższe niż przed rokiem (w październiku ub. roku – wyższe o 3,1%). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec października br. wyniosła 6,7% i była wyższa o 1,3 p. proc. w porównaniu z październikiem ub. roku (przed rokiem – niższa o 0,6 p. proc.).

• W październiku br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4973,82 zł i było wyższe o 6,4% niż w analogicznym miesiącu ub. roku (przed rokiem – o 5,5%).

• Na rynku rolnym w stosunku do października 2019 r. w skupie wzrosły ceny podstawowych gatunków zbóż (o 9,1%) oraz żywca rzeźnego wołowego (o 10,4%), jak również ceny skupu mleka (o 11,7%), natomiast spadły ceny skupu żywca rzeźnego wieprzowego i drobiowego (odpowiednio: o 25,8% i o 5,5%). W październiku 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. odnotowano wzrost ceny skupu żywca wieprzowego i drobiowego (odpowiednio: o 33,9% i o 2,6%), natomiast spadek ceny skupu podstawowych gatunków zbóż (o 17,7%), żywca rzeźnego wołowego (o 12,5%) oraz mleka (o 8,7%).

• Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) ukształtowała się na poziomie o 0,2% wyższym niż przed rokiem (w październiku 2019 r. – o 5,9%). W ujęciu rocznym odnotowano spadek produkcji budowlano-montażowej (w cenach bieżących) o 28,6% (w październiku 2019 r. – o 16,9%).

• Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była o 50,7% mniejsza niż w październiku 2019 r. (przed rokiem większa o 11,9%). Najwięcej mieszkań przekazano w budownictwie indywidualnym.

• Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była niższa o 8,5% niż osiągnięta w październiku ub. roku (przed rokiem wyższa o 4,0%). Sprzedaż hurtowa była wyższa w skali roku o 6,9% (przed rokiem – o 6,8%).

• W okresie styczeń–wrzesień 2020 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były niższe od uzyskanych w roku poprzednim (w analogicznym okresie 2019 r. były korzystniejsze).

• Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. były niższe o 18,0% niż osiągnięte w okresie styczeń–wrzesień 2019 r. (w analogicznym okresie 2019 r. były wyższe o 8,7%).

• W październiku br. w województwie opolskim 1,6% badanych podmiotów gospodarczych wskazało pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej.

• Według stanu na koniec października br. w rejestrze REGON wpisanych było 105,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 1,8% więcej niż w październiku ub. roku (przed rokiem – o 3,0%). W październiku br. do rejestru REGON wpisano 560 nowych podmiotów (o 5,4% mniej niż we wrześniu br.), natomiast wykreślono 268 podmiotów (o 14,4% mniej). W końcu października br. zawieszoną działalność miało 9,4 tys. podmiotów (o 2,4% więcej niż przed miesiącem).

• W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie br. oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku br. Najbardziej negatywne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni.
 

 

Więcej informacji na ten temat do pobrania w pliku PDF dostępnym na stronie Urzędu Statystycznego w Opolu. Kliknij TUTAJ

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe