Dodatkowe postojowe dla turystyki, usług hotelarskich i sportu

  • 18.12.2020, 16:55
  • Źródło: ZUS
Dodatkowe postojowe dla turystyki, usług hotelarskich i sportu
Przedsiębiorcy prowadzący hotele i podobne obiekty zakwaterowania, świadczący usługi turystyczne i działalność związaną z obiektami sportowymi, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe. Wniosek o świadczenie ZUS przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 6.0 otwierają możliwości przed nowymi branżami. Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe mogą wystąpić prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

  • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
  • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

- Do dodatkowego postojowego są uprawnione osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności uprawniającym do pomocy. Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku, musi być niższy co najmniej o 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 roku. Wnioskować o dodatkowe świadczenie mogą przedsiębiorcy, którzy otrzymali przynajmniej raz świadczenie postojowe - informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości, co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe tj. 2080 zł albo 1300 zł. Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić o informacje na temat sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy oraz otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te są potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

Oczywiście o świadczenie postojowe nadal mogą się ubiegać przedsiębiorcy czy osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, jeżeli są spełnione warunki do ustalenia prawa do świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek o świadczenie postojowe należy przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie ZUS wydaje decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego. Decyzja zamieszczona jest na PUE ZUS lub jest przesyłana pocztą. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składane jest pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Kolejne branże będą mogły skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego już od 30 grudnia br., a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury – od 15 stycznia 2021 r.

Źródło: ZUS

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe