100 rocznica III Powstania Śląskiego zostanie uczczona

  • 21.01.2021, 16:03 (aktualizacja 23.01.2021, 11:49)
  • ANKO
100 rocznica III Powstania Śląskiego zostanie uczczona Grzegorz Niemiec-Sobczak na placu Pamięci Rodła, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający uczestników III Powstania Śląskiego
Ogromny wkład powstańców śląskich w kształtowanie granic odrodzonej Polski nie podlega żadnej dyskusji i zasługuje na wielki szacunek. Ich poświęcenie i przelana krew zostaną w naszym mieście docenione także w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego. Nastąpi to w tym roku, choć w nieco skromniej formie niż zakładali inicjatorzy tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z ich wizją w 2021 roku w Kędzierzynie-Koźlu miał stanąć pomnik upamiętniający uczestników III powstania śląskiego z 1921 roku. Z prośbą o jego budowę zwróciła się do władz miasta patriotyczno-narodowa grupa inicjatywna „Wolność” oraz pokaźne grono mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.

Przypomnijmy w skład wspomnianej grupy inicjatywnej wchodzą: Grzegorz Niemiec-Sobczak, Krystyna Niemiec, Andrzej Sawicki i Piotr Semczyszyn.

- Na pomysł ten wpadłem już dwa lata temu, myśląc o setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego i upamiętnieniu wszystkich powstańców oraz oddziałów zbrojnych walczących o te ziemie. Najpierw zrodziła się pewna wizja, potem ów temat konsultowałem z mieszkańcami, aby wypracować jak najlepsze rozwiązanie. Powstała czteroosobowa grupa inicjatywna, zebraliśmy wśród przychylnych temu przedsięwzięciu mieszkańców 80 podpisów. Następnie złożyliśmy do urzędu miasta stosowny wniosek, aby godnie upamiętnić powstańców śląskich - mówi Grzegorz Niemiec-Sobczak.

Zgodnie z ich intencją okazały pomnik (lub też ściana powstańcza) miał zostać zlokalizowany przy ulicy Piotra Skargi na placu Pamięci Rodła, obok umieszczonego tam w 50. rocznicę III Powstania Śląskiego pomnika wraz z tablicą upamiętniającą kilku powstańców.

Jeszcze jedna tablica

Władze miasta zaproponowały skromniejszą, a co za tym idzie tańszą wersję. Ostatecznie zdecydowano się na umieszczenia tablicy pamiątkowej na wspomnianym wcześniej pomniku powstańców śląskich położonym na placu Pamięci Rodła w Kędzierzynie-Koźlu.

Wykonanie i umieszczenie na pomniku tablicy upamiętniającej setną rocznicę III Powstania Śląskiego sfinansowane zostanie ze środków pochodzących z budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle w szacowanej wysokości 10 000 zł brutto.

W środę 20 stycznia po raz drugi zebrał się powołany przez prezydent miasta zespół (w skład którego weszli urzędnicy magistratu oraz czworo radnych), który obradował nad wnioskami dotyczącymi formy i treści upamiętnienia III Powstania Śląskiego.

Nad wszystkimi zgłoszonymi przez członków zespołu wnioskami dotyczącymi formy i treści upamiętnienia, głosowano zwykłą większością głosów (aby wniosek uzyskał akceptację musiał otrzymać więcej głosów „za” niż głosów „przeciw”).

Ustalono, że rozmiary nowej płyty pamiątkowej będą tożsame z rozmiarami płyty z 1971 r.

Również materiał z którego wykonana zostanie nowa tablica pamiątkowa, będzie tożsamy lub zbliżony do materiału z którego wykonano tablicę sprzed 50 lat. Nowa tablica ma zostać umiejscowiona nad tablicą z 1971 r. z zachowaniem symetrii odstępów między krawędziami tablic i krawędziami zewnętrznymi ściany czołowej pomnika.

Kilka propozycji

Członkowie zespołu większością głosów opowiedzieli się za następującą treścią inskrypcji, która widnieć będzie na nowej na tablicy:

 

"W setną rocznicę III Powstania Śląskiego, wielkiego zrywu patriotów,

zwieńczonego przyłączeniem części Śląska do odrodzonej Polski - mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla"

A.D. 2021

 

Pojawiło się też kilka innych propozycji co do treści inskrypcji. Największe poparcie uzyskała jednak ta powyższa. Pozostałe brzmiały następująco:

W setną rocznicę zwycięskiego III Powstania Śląskiego mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla

„W setną rocznicę pomyślnego dla Polski III Powstania Śląskiego mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla”

„W setną rocznicę walk o polski Górny Śląsk podczas III Powstania Śląskiego mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla ”

„W setną rocznicę III Powstania Śląskiego, wielkiego zrywu patriotów, zwieńczonego powodzeniem dla odrodzonej Polski mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla”?

Nad przyjętą inskrypcją zgodnie z wolą zespołu widnieć ma symbol orła w koronie (wg ustawowo określonego wzoru godła państwowego).

Ponadto wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do ingerencji w symbol orła umieszczonego w górnym rogu ściany czołowej pomnika.

ANKO

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe