Jakie inwestycyjne niespodzianki czekają nas jeszcze ze strony miejskiej oświaty, kultury i sportu?

  • 03.03.2021, 16:17 (aktualizacja 03.03.2021, 16:51)
  • Andrzej Kopacki
Jakie inwestycyjne niespodzianki czekają nas jeszcze ze strony miejskiej… MOK myśli już powoli o modernizacji zaplecza scenicznego w Domu Kultury "Chemik"
Profesjonalny skatepark, nowe przyszkolne boiska sportowe, naturalny tor rowerowy, mini park linowy dla dzieci, zmodernizowane zaplecze sceniczne w DK Chemik, łącza światłowodowe w bibliotece. Ambitne zadania są po to, aby je realizować, mimo że obecne czasy nie należą do najłatwiejszych, a samorządy nie narzekają na nadmiar gotówki.

Czy obecne inwestycje, remonty bądź plany dotyczące niektórych zadań w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych można uznać za satysfakcjonujące? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, natomiast nie da się ukryć, że kędzierzyńsko-kozielski samorząd wydaje na ten cel grube miliony złotych, a efekty tych przedsięwzięć są widoczne gołym okiem. 

- Najważniejsze są zadania inwestycyjne, które udało nam się zrealizować, m.in. w Publicznym Przedszkolu nr 17. Ponadto bardzo dużym przedsięwzięciem były termomodernizacje, jak chociażby w przypadku PSP nr 19, a także PSP nr 12 (dawne PG nr 1) - przekonuje zastępca prezydenta miasta Wojciech Jagiełło.

W ramach termomodernizacji na rzecz PSP nr 19 przeprowadzono kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania - zamontowane zostały grzejniki konwektorowe, zawory termostatyczne i podpionowe. Zainstalowano pompę ciepła powietrze-woda, która dostarcza 60% energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pozostałą energię zapewnia kocioł gazowy. Wymienione zostały niespełniające norm izolacyjności cieplnej drzwi i okna zewnętrzne. Stropodach oraz ściany zewnętrzne docieplono. Wartość zadania dla PSP nr 19 to 4 249 402 zł.

Inwestują w szkoły

Natomiast na rzecz PSP nr 12 przeprowadzono roboty budowlano-montażowe. Dach budynku głównego, sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika został docieplony. Również ściany zostały docieplone, a dotychczasowa stolarka drzwiowa wymieniona na nową. Zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zamontowano powietrzną pompę ciepła, wspomagającą produkcję ciepłej wody użytkowej. Zainstalowano oświetlenie LED o łącznej mocy opraw 18 830 W. Wartość zadania dla PSP nr 12 wyniosła 1 946 100 zł.

- Pamiętajmy też o boiskach przyszkolnych w PSP nr 16, a także PSP nr 6 - wylicza Wojciech Jagiełło.

Przykładowo zagospodarowanie sportowe PSP nr 16 obejmowało: boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnię 4-torową o długości 50 m, rozbieg wraz ze skocznią w dal o długości 40 m. W sąsiedztwie budynku szkoły powstał zespół urządzeń poprawiających szeroko pojętą sprawność i kondycję fizyczną. Jego elementami są m.in: tor sprawnościowy, drabinka, drążek potrójny, kwadrat wielofunkcyjny. Powstał też małpi gaj, stolik do gry w szachy, chińczyka itp. Nie zapomniano o elementach małej architektury (kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki).

Łączna wartość inwestycji i remontów w placówkach oświatowych i żłobkach, planowanych tylko w 2021 roku, sięga 2 674 145 zł. Najdroższa pozycja w tym zestawieniu, wynosząca 1 300 000 zł, przypada właśnie na wspomniane wcześniej zagospodarowanie terenu sportowego w PSP nr 6 (byłe PG nr 4).

- To zadanie zostało właśnie zrealizowane. Obiekt jest już oddany do użytku i w połowie marca nastąpi jego oficjalne otwarcie - informuje Wojciech Jagiełło.

Oczywiście zadań do realizacji w placówkach oświatowych, które czekają na swoją kolej, jest znacznie więcej. Zdaniem Wojciecha Jagiełły ich łączna wartość może wynieść około 20 mln zł. I to pomimo iż żadna z nich nie odbiega już od powszechnie obowiązujących standardów. Jednakże swoje potrzeby cały czas mają i zgłaszają. Większość szkół i przedszkoli jest też dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, m.in. dzięki pozyskanym na ten cel funduszom unijnym.      

Zaplecze do liftingu

Swoje plany, choć jeszcze nie na ten rok, ma również Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.

- Poprosiliśmy firmę, która jest jednym z większych specjalistów od scenotechniki teatralno-kulturalnej, o uproszczony audyt stanu technicznego zaplecza w Domu Kultury „Chemik”. Specjaliści przeanalizowali ten temat i przyznali, że z racji tego, iż zostało to zaprojektowane i wybudowane w latach 60. XX wieku, mocno odbiega od obecnych wymagań i standardów - tłumaczy Piotr Gabrysz, dyrektor MOK w Kędzierzynie-Koźlu. - Oczywiście na bieżąco prowadzone są dozory techniczne, urządzenia są sprawne, ale powoli trzeba myśleć o modernizacji podzielonej na elementy, z osobną dokumentacją projektową. Na tej podstawie będzie można oszacować wartość tej wielkiej inwestycji. Mam na myśli osobny projekt na modernizację sterowania oświetleniem i samego oświetlenia scenicznego, a także oddzielny na modernizację ramp i instalacji, które odpowiadają za ustawienie ekranu, czyli jego podnoszenie, przesuwanie. I wreszcie osobny projekt budowlany na modernizację wszystkich instalacji biegnących w ścianach. Trudno na tym etapie mówić o konkretnych pieniądzach, ale pochłonie to co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Chcemy to zrealizować w nieco dłuższej perspektywie. Taki generalny remont zaplecza oznacza wyłączenie Domu Kultury "Chemik" z działalności scenicznej na dobrych kilka tygodni, jak nie miesięcy. Najpierw zlecimy wykonanie projektów modernizacyjnych, a później chcielibyśmy, etapami, przystąpić do remontu. Taki mamy plan - kończy Piotr Gabrysz, przyznając, że reszta podległej mu infrastruktury nie wzbudza poważniejszych zastrzeżeń, jeśli chodzi o stan techniczny. 

Wcześniejsze zadania

Przypomnijmy, że podczas ostatniego remontu Domu Kultury "Chemik", który zakończył się w marcu 2009 roku, zaplecze sceny nie było modernizowane, gdyż już wtedy zdawano sobie sprawę, że jest to zadanie dość kosztowne i zarazem skomplikowane od strony technicznej. Jednocześnie nie było ono pilne, gdyż z zaplecza scenicznego można było bez przeszkód korzystać. Podczas sfinalizowanego 12 lat temu remontu sali kinowej DK "Chemik" zamontowano klimatyzację, nowe fotele i ekran. Zadanie realizowane w latach 2007-2009 pochłonęło prawie 8,5 mln zł. Obiekt robił wtedy wrażenie. Mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na wyższy komfort, poprawę estetyki i funkcjonalności. W "Chemiku" klimatyzację zyskało nie tylko kino, ale również sala baletowa oraz dwie sale konferencyjne.

Jeszcze wcześniej miasto kompleksowo wyremontowało Dom Kultury "Kubiczek" w Koźlu Rogach. Natomiast w 2010 roku ruszył remont kozielskiego domu kultury przy ul. Skarbowej, którego ponowne otwarcie nastąpiło w pierwszej połowie 2011 roku. Inwestycja realizowana była między innymi za pieniądze z Unii Europejskiej, które pozyskała gmina Kędzierzyn-Koźle. Nazwa projektu brzmiała: „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu”. Inwestycja pochłonęła około 12 mln zł. W tej kwocie mieściło się niespełna 5 mln zł z RPO, za które do obiektu przy ul. Skarbowej miasto dobudowało nowoczesną salę widowiskowo-kinową, a także wymieniło strop w sali zabytkowego budynku. Resztę pieniędzy - czyli wynoszący 7 mln zł wkład własny gminy - przeznaczono na prace remontowe w starym obiekcie oraz na zagospodarowanie terenu wokół placówki.

W późniejszym czasie częściowego remontu doczekał się także Dom Kultury "Lech" na os. Blachownia.

Nowoczesna biblioteka

- Mamy w planach realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury do kultury”- modernizacja budynku filii nr 8 MBP wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Jest to placówka na os. Sławięcice. Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Infrastruktura Kultury. Zakładamy realizację tego przedsięwzięcia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - wyjaśnia dyrektor MBP Izabela Migocz.

MBP zgłasza też inne potrzeby inwestycyjne i remontowe, które na razie nie znalazły się w planie na 2021 rok. Chodzi m.in. o wykonanie połączenia światłowodowego, modernizację systemu komputerowego, czy też modernizację Centrów Informacji i Edukacji w siedzibie głównej MBP oraz filii nr 5. Wszystko po to, aby iść z duchem czasu.

Naturalny tor rowerowy

O planach dotyczących stadionu im. Tadeusza Waligóry przy ul. Chrobrego w Koźlu pisaliśmy przed tygodniem. Kolejnym zadaniem priorytetowym dla MOSiR jest kędzierzyński skatepark.

- Zakup i montaż nowego urządzenia dla skateparku przy al. Jana Pawła II pochłonie w tym roku 380 000 zł. Prawdopodobnie w połowie marca br. rozpisane zostanie postępowanie przetargowe - wyjaśnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Tomasz Radłowski. - Jeśli wyłoniony zostanie wykonawca, to być może już na majówkę 2021 uruchomimy cały obiekt w pełnej okazałości, gdyż, ku uciesze młodzieży, reszta przeszkód na śródmiejskim skateparku jest nowa bądź po liftingu, może poza jednym małym urządzeniem. W tej sytuacji do zrobienia pozostanie tylko modernizacja monitoringu, wymiana ogrodzenia i montaż solidnych betonowych ławek, bo tylko takie są w stanie oprzeć się wandalom.

Natomiast wśród ciekawych planów na najbliższe lata dyrektor Tomasz Radłowski wymienia boisko na os. Blachownia, gdzie znajduje się ogromna, niewykorzystana przestrzeń. Jest tam również duża ilość ziemi po likwidacji nasypu, na którym niegdyś znajdowały się trybuny.

Nasi włodarze zamierzają wybudować tam rowerowy tor przeszkód, podobny do obiektu, jaki powstał w Węgierskiej Górce. Chodzi o Park Rowerowy Rysianka, który obejmuje trzy niezależne ziemne tory o różnym stopniu zaawansowania oraz platformy najazdowe i wkomponowane w przestrzeń strefy odpoczynku. Tory składają się z niewielkich pagórków, profilowanych łuków i najazdów, przeszkód z kamieni i drewna. Nawierzchnia pokryta jest specjalnym kruszywem, a obrzeża obsiane trawą. Pierwotnie tamtejszy projekt zakładał budowę niewielkiego toru typu pumptrack, na którym można szlifować umiejętności jazdy na rowerze górskim. Szybko jednak okazało się, że potrzeby i oczekiwania młodzieży w tym zakresie są większe. Koniecznie więc stało się stworzenie kilku stref treningowych o różnym stopniu zaawansowania.

- Czemu by nie wykorzystać tej ziemi zgromadzonej w Blachowni i nie zbudować u nas takiego właśnie toru jak w Węgierskiej Górce - zauważa dyrektor MOSiR. - Nawiązaliśmy już kontakt z przedstawicielami Beskidzkiego Stowarzyszenia Sportowego Rysianka. Pozyskaliśmy niezbędną dokumentację takiego obiektu i skierowaliśmy do nich szereg pytań, również w zakresie kosztów. Udzielili nam już odpowiedzi. Rozmawiałem też z reprezentantami Rady Osiedla Blachownia, którzy realizacją takiego pomysłu są bardzo zainteresowani. Padła więc propozycja, aby wybudować naturalny tor rowerowy, mając do dyspozycji np. fundusze pochodzące z budżetu obywatelskiego oraz MOSiR. Dodatkowo powstałby tam minipark linowy dla dzieci - kończy Tomasz Radłowski.    

Fundusze unijne

Na realizację wielu takich zadań gmina pozyskuje fundusze unijne. Pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla na bieżąco monitorują informacje o pojawiających się naborach wniosków w ramach m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, programów rządowych oraz funduszy zagranicznych. Gdy istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na zadania z zakresu oświaty, kultury bądź sportu i rekreacji, właściwa informacja przekazywana jest do wydziału merytorycznego lub jednostki organizacyjnej gminy celem rozeznania oraz uzyskania zwrotnej odpowiedzi o potrzebie przystąpienia do naboru.

Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych odpowiada również na zainteresowanie poszczególnych jednostek, poszukując właściwej formy finansowania zadań budżetowych planowanych do realizacji. W 2020 roku, ze względu na pandemię COVID-19, realizacja poszczególnych zadań lub ich części była niemożliwa bądź znacznie utrudniona, powodując tym samym konieczność dokonywania zmian w projektach, aneksowania zawartych umów o dofinansowanie itp. Niestety, bieżący rok nie zapowiada się lepiej pod tym względem. Nikt jednak nie załamuje rąk.  

Poniżej zamieszczamy załącznik, gdzie wyszczególnione są wszystkie zadania inwestycyjne dot. placówek oświatowych, MBP oraz MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu.

Andrzej Kopacki

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe