Najwyższa Izba Kontroli prześwietliła sprawę reaktywacji kozielskiego portu

  • 14.04.2021, 18:03 (aktualizacja 14.04.2021, 18:21)
  • Źródło: NIK
Najwyższa Izba Kontroli prześwietliła sprawę reaktywacji kozielskiego… foto: strona KKT
Znamy już treść wystąpień pokontrolnych dot. prawidłowości działań podejmowanych przez podmioty publiczne w związku z reaktywacją przez Kędzierzyn-Koźle Terminale S.A. portu żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu.

Wynika z nich m.in. że „Polskie Koleje Państwowe S.A. nie w pełni należycie realizowały obowiązki wynikające z przepisów o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe”.

W dalszej części czytamy, że "PKP aktywnie reagowało na zgłaszane przez Kędzierzyn-Koźle Terminale Spółkę z o.o. wnioski dotyczące rozpoczęcia procedur mających na celu sprzedaż (w latach 2015-2016) lub oddanie w najem działek gruntu położonych w sąsiedztwie Portu Koźle (w latach 2016-2017). Chociaż prowadzone pomiędzy stronami negocjacje nie zakończyły się sukcesem, to jednak w ich trakcie przekazywane były wnioskowane informacje oraz podejmowano działania zmierzające do udostępnienia tych działek zainteresowanemu podmiotowi, w tym w szczególności:
 
a) sporządzono wyceny nieruchomości,

b) zmieniono status nieruchomości z terenów zamkniętych na otwarte,

c) likwidowano zbędne budynki oraz uzyskano zwrot torów, przepustów i części działek od użytkującego je podmiotu, tj. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Działania podejmowane w tym zakresie stanowiły odzwierciedlenie zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej i zawierania umów, a także obowiązujących w kontrolowanej jednostce regulacji wewnętrznych. Negatywnie należy oceniać brak należytej rzetelności działań podejmowanych w PKP, w następstwie czego zaistniały opóźnienia i zaniechania dotyczące realizacji - wynikającego z przepisów o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” - obowiązku wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych (tj. linii kolejowej nr 174). Nieprawidłowości stwierdzono również w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości niektórych nieużytkowanych w transporcie kolejowym gruntów i budowli.

Ponadto stwierdzono, że nie dokonywano, m.in. okresowych przeglądów budowli, pomimo obowiązku w tym zakresie wynikającego z przepisów budowlanych. Port w Kędzierzynie-Koźlu znalazł się na liście portów żeglugi śródlądowej oznaczeniu międzynarodowym Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN) sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. Minister Infrastruktury wskazał jednak, że prowadzone prace nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej nie wskazują dokładnej lokalizacji takiego portu. Stwierdził też, że koncepcja połączenia portu śródlądowego w Kędzierzynie-Koźlu z siecią kolejową (bez przesądzenia o źródle finansowania inwestycji) wpisuje się, co do zasady, w politykę transportową państwa".

O sprawie tej pisaliśmy m.in. w listopadzie zeszłego roku: Trwa ofensywa na rzecz reaktywacji kozielskiego portu

Jak czytamy dalej w wystąpieniach pokontrolnych NIK: "Podnoszone przez KKT w pismach kierowanych do PKP argumenty dotyczące wynikającego z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym obowiązku udostępnienia infrastruktury kolejowej, a także stopnia zaawansowania negocjacji w sprawie zawarcia umowy najmu nieruchomości położonych w pobliżu Portu Koźle nie zostały potwierdzone w toku niniejszej kontroli. Podkreślić należy, że na podstawie przepisów o transporcie kolejowym w związku z art. 15 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", zobowiązanymi do udostępniania infrastruktury kolejowej są jej zarządcy, a takim podmiotem PKP w zakresie linii kolejowej nr 174 nie było. Prowadzone negocjacje dotyczące pierwotnie sprzedaży, a następnie najmu nieruchomości należących do PKP dotyczyły, co do zasady, nieruchomości gruntowych i dalekie były od zakończenia, tym bardziej, że na podstawie art. 18 ustawy o komercjalizacji zgodę na takie rozporządzenie majątkiem PKP winien dodatkowo wydać minister do spraw transportu.

Z uwagi na podmiotowość kontroli, ocenie Najwyższej Izby Kontroli nie podlegało uzasadnienie działań podejmowanych przez PKP w reakcji na informacje przekazane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy czym za przejaw należytej staranności uznać należy samo poinformowanie tej służby, jako właściwej w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego o potencjalnych zagrożeniach, jak i działania następcze podejmowane w kontrolowanej jednostce. W ramach prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli czynności kontrolnych nie badano m.in. kwestii przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych".

Więcej informacji na ten temat odnajdą państwo TUTAJ oraz w poniższych załącznikach PDF do pobrania, zawierających pełną treść wystąpień pokontrolnych NIK.

Źródło: NIK

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (6)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

polak mały
polak mały 18.04.2021, 15:28
Jaka konkluzja z tego wynika?
B Rogowski
B Rogowski 15.04.2021, 13:27
No i co d..a zimna, PKP jest pąnstwem w państwie i przechowalną towarzyszy partyjnych czytaj PiS-iorów.
mru, mru :))
mru, mru :)) 15.04.2021, 11:31
Oszołomy z POKO i reszty totalnej opozycji. Przeczytać z zrozumieniem tekstu. Wiem, za dużo od was wymagam.
Lech Kaczor
Lech Kaczor 15.04.2021, 17:25
Widać szerokie braki wiedzy i zrozumienia tematu skoro wypisujesz tak głupie komentarze
Ryszard
Ryszard 18.04.2021, 02:50
Oświeć nas swą wiedzą i zrozumieniem tematu. Nie zrobisz tego. Według ciebie NIK w swym piśmie wykazało się brakiem wiedzy i zrozumieniem tematu. Gratulacje za myślenie, a właściwie brak.
mru, mru :))
mru, mru :)) 17.04.2021, 12:24
No tak. Nie przeczytało się i już komentujemy. Faktycznie za dużo wymagałem :))

Pozostałe