Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy w dobie koronakryzysu

  • 28.04.2021, 13:29 (aktualizacja 28.04.2021, 13:49)
  • ANKO
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy w dobie koronakryzysu foto: ANKO
Pogłębione na skutek pandemii problemy gospodarki nie sprzyjają napływowi inwestorów do Kędzierzyna-Koźla, którzy już wcześniej omijali nasze miasto. Na szczęście nie wszyscy, choć to małe pocieszenie.

Przypomnijmy, Foosung Poland sp. z o.o., firma należąca do południowokoreańskiej grupy Foosung, uruchomi zakład produkcyjno-usługowy, wytwarzający komponenty do baterii akumulatorowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Inwestycja, jako istotna dla polskiej gospodarki, otrzyma pomoc publiczną. W latach 2021-2024 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udzieli dotacji celowej (z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji) w wysokości 11 024 853 zł. Pomoc zostanie wypłacona w czterech ratach. W związku z umową Foosung Poland zobowiązuje się zakończyć inwestycję najpóźniej do końca 2023 roku, przeznaczając na ten cel co najmniej 367 862 991 zł. Firma ma też do końca 2023 roku utworzyć przynajmniej 133 miejsca pracy, w tym 26 dla osób z wyższym wykształceniem, oraz utrzymać te etaty przez co najmniej 5 lat. W listopadzie ubiegłego roku Prochem podpisał list intencyjny z Foosung Poland i będzie generalnym realizatorem inwestycji Koreańczyków w Kędzierzynie-Koźlu.

- Firma Foosung Poland zakupiła blisko jedną trzecią Pola Południowego w 2019 roku, a pod koniec 2020 roku pozyskała zgodę środowiskową na prowadzenie działalności. Stara się już o pozwolenie budowlane, niemniej czeka jeszcze na opinię PGW Wody Polskie w tym zakresie. Zatem cały czas podejmuje kolejne działania proceduralne umożliwiające rozpoczęcie tej inwestycji, na którą wszyscy czekamy - informuje Alicja Górska, prezes Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego.

Kolejny podmiot

Pod koniec zeszłego roku spółka KKPP zrealizowała transakcję sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 2,7208 ha na rzecz inwestora - firmy EMKA SA z siedzibą w Żyrardowie (woj. mazowieckie). W pierwszej kolejności KKPP zawarł z nabywcą 17 grudnia 2020 r. warunkową umowę sprzedaży, zaś przeniesienie prawa użytkowania wieczystego zostało zrealizowane po rezygnacji z prawa pierwokupu w pierwszej kolejności przez gminę, a następnie przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Spółka KKPP pozyskała ze sprzedaży środki w kwocie 2 476 472,16 zł brutto (cena sprzedaży).

EMKA to firma mająca ćwierć wieku doświadczeń biznesowych. Oferuje transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących z każdego rodzaju działalności leczniczej. Utylizacja tego typu groźnych nieczystości wymaga odpowiednich, zgodnych z wymogami prawa procedur. Firma gwarantuje przeprowadzenie unieszkodliwienia w oparciu o istniejące normy. Zespół pracowników tworzy ponad 100 osób. Rozbudowany potencjał logistyczny pozwala na świadczenie usług z zakresu transportu odpadów weterynaryjnych i medycznych na terenie prawie całego kraju.

„Pozwala także na oferowanie usług każdemu klientowi, bez względu na wielkość i rodzaj prowadzonej przez niego działalności medycznej lub weterynaryjnej. Dla zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług oraz kontroli nad całym procesem związanym z unieszkodliwianiem odpadów EMKA posiada we własnym użytkowaniu instalacje do termicznego przekształcania odpadów, a także współpracuje w tym zakresie z wybranymi, sprawdzonymi i gwarantującymi bezpieczeństwo technologiczne i prawne podwykonawcami” - czytamy na stronie internetowej spółki.

Wartość podstawowego zakresu inwestycji spółki w Kędzierzynie-Koźlu szacowana jest na około 30 mln zł. Zatrudnienie w pierwszym etapie wyniesie około 30 osób, nie licząc firm wspierających.

- Firma ta całkiem niedawno, bo chyba w lutym tego roku, złożyła raport oddziaływania na środowisko, gdzie opisana jest jej działalność, i będzie się starała o pozyskanie zgód środowiskowych - informuje Alicja Górska, wspominając o jeszcze jednej firmie, która w 2017 roku zakupiła działkę o powierzchni 0,65 ha.

- To firma Technika Recykling Gliwice, której kierownictwo ma w dalszym ciągu wolę realizacji inwestycji w Kędzierzynie-Koźlu, a nawet poszerzyło ów projekt o utworzenie laboratorium. Prowadzone są już rozmowy z przedsiębiorstwami, które się tym zajmują, natomiast jest problem ze sfinansowaniem tego przedsięwzięcia. Pytanie więc, czy firmie tej powiedzie się pozyskanie inwestora prywatnego - zastanawia się prezes KKPP.

Niechciany „prezent”

W 2020 roku zrealizowano 29 projektów obejmujących m.in. współpracę z potencjalnymi inwestorami poprzez: składanie im ofert, organizację i prowadzenie wizyt studyjnych na terenie inwestycyjnym, udział w spotkaniach itp.

KKPP zmaga się też z kłopotliwym spadkiem po niedoszłym inwestorze, kontynuując działania zmierzające do przywrócenia działki 40/21, będącej w użytkowaniu wieczystym KKPP, do oferty sprzedaży. Do 9 października 2019 r., po wypowiedzeniu umowy przez KKPP, realizowana była umowa dzierżawy z firmą Energoash. W 2020 r. do starostwa powiatowego złożony został wniosek o unieważnienie pozwolenia budowlanego udzielonego firmie Energoash Południe Sp. z o.o. Ponadto nawiązano współpracę z firmą Eurobud SA, będącą właścicielem konstrukcji posadowionej na terenie ww. działki, nakazując usunięcie niechcianego majątku.

W 2020 r. spółka KKPP wynajmowała nieruchomości 46 firmom, w tym: 17 w Inkubatorze Przedsiębiorczości i 29 w pozostałych obiektach. Współpracowała też z około 30 innymi podmiotami.

W zakresie umowy współpracy z 15 stycznia 2015 r., zawartej z gminą Kędzierzyn-Koźle, spółka realizuje cele Inkubatora Przedsiębiorczości, oferując usługi wynajmu lokali biurowych, doradztwa prawnego oraz księgowego, pełnego zaplecza administracyjnego, jak również udziału w szkoleniach, kursach i warsztatach. Ponadto zobowiązana jest do ponoszenia wszelkich nakładów związanych z wykonywaniem wymienionych usług, prowadzenia zgodnie z prawem pełnej dokumentacji i obsługi przedsiębiorców korzystających ze wsparcia Inkubatora. Adresatami tego projektu są firmy mikro, małe i średnie, działające nie dłużej niż 3 lata, osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, podmioty wspierające (partnerzy KKPP) oraz pozostałe osoby zainteresowane usługami Inkubatora. W 2020 r. w Inkubatorze wynajmowano pomieszczenia biurowe 8 podmiotom inkubowanym i 9 komercyjnym. Odeszły natomiast 4 firmy.

Zmierzch klastra

Przez lata KKPP był też koordynatorem Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, który został powołany do życia w sierpniu 2013 r. Uczestnicy projektu klastrowego (instytucje naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia biznesu) zawarli porozumienie o współpracy, mające na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku krajowym i europejskim.

To pionierskie na lokalnym rynku przedsięwzięcie realnych kształtów nabierało w latach 2012–2013. Jego założyciele to Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, jako inicjator całego projektu, oraz Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Podczas inauguracyjnego zgromadzenia członków na lidera klastra wybrano Grupę Azoty ZAK S.A. Porozumienie skupiało 20 podmiotów, z których większość zlokalizowana była w Kędzierzynie-Koźlu. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP stanowił 54%.

Od początku inicjatywa miała za zadanie ukierunkować wspólne wysiłki i propozycje projektów rozwojowych na efektywny przepływ wiedzy i technologii, generowanie rozwiązań innowacyjnych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i usług. Jednakże Klaster w 2020 r. zachowywał ograniczoną aktywność, głównie z uwagi na sytuację covidową. Jego członkowie skupiali się głównie na realizacji swoich bieżących działań. Generalnie w ostatnich dwóch latach klaster nie należał do zbyt aktywnych. Jego szeregi opuścił największy podmiot, a mianowicie Grupa Azoty ZAK S.A.

- Wydaje nam się czymś nieuczciwym utrzymywanie informacji o tym, że klaster istnieje. Natomiast jest pełna deklaracja firm, które były członkami klastra, że ta współpraca jest możliwa i będzie aktywna, jeśli tylko znajdzie się synergia i potrzeba, aby to realizować. KKPP będzie tym łącznikiem, platformą, starając się te działalności kojarzyć. Natomiast klaster będzie w tej chwili wygaszany - nie ukrywa Alicja Górska.

Część działek na Polu Południowym znalazła już nabywców, co obrazuje poniższa mapka (foto: KKPP).

 

 

ANKO

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe