Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2021–2024 został przyjęty

  • 02.07.2021, 08:31
  • ANKO
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2021–2024… foto: ANKO
Dokument opracowany przez władze samorządowe kierowany jest do całej społeczności gminy, a w szczególności do właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych, do organizacji społecznych i instytucji kościelnych. Wspólna troska o otaczające nas dziedzictwo kulturowe jest podstawą do budowania świadomości i tożsamości mieszkańców - czytamy w przyjętym właśnie Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2021–2024.

Autorem opracowania jest Jacek Dąbrowski. Program ten stanowi uzupełnienie względem innych dokumentów strategicznych Kędzierzyna-Koźla i aktów prawa miejscowego. Stworzenie takiego programu to obowiązek ustawowy. Opracowany na okres czterech lat dokument po zaopiniowaniu przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, został 29 czerwca przyjęty uchwałą Rady Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

Przedmiotem ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego są zachowane elementy historycznej struktury przestrzennej Kędzierzyna-Koźla obejmujące stare miasto, zespół fortyfikacji fryderycjańskich wraz z plantami miejskimi, zespoły urządzeń technicznych związane z Kanałem Gliwickim i Kanałem Kłodnickim, zabytkowe cmentarze oraz parki, zachowane zespoły obiektów bądź obiekty o wartości historyczno-kulturowej, a także świadectwa ciągłości historycznej osadnictwa na terenie miasta, w postaci zabytków archeologicznych.

„Program opieki nad zabytkami ma stanowić źródło wsparcia, koordynacji, a nade wszystko inspiracji do działań w sferze ochrony, edukacji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Wszelkie działania podejmowanie w oparciu o zapisy Programu mają służyć rozwojowi gminy, a zatem pożytkom, które będą odczuwalne przez wszystkich mieszkańców […] Przełomowym momentem dla niniejszego Programu jest także zmiana perspektywy finansowania różnorodnych projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Należy mieć nadzieję, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 znajdzie się wiele programów i priorytetów wspierających projekty z zakresu ochrony zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego” - czytamy w tym dokumencie.

Pod szczególną ochroną prawa znajdują się obiekty, obszary, zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków. Na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle występują obiekty zabytkowe objęte ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa opolskiego. Do najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego objętych ochroną prawną należą zespół zamkowy, zespół fortyfikacji fryderycjańskich, stare miasto, kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zespół pałacowo-parkowy w Sławięcicach oraz Kanał Kłodnicki.

W gminnej ewidencji zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle figuruje 455 obiektów i obszarów, które wskazane są do objęcia ochroną w planach miejscowych. Lista obiektów objętych gminną ewidencją zabytków jest zestawieniem otwartym, dlatego też studium dopuszcza korekty w ramach wykazu obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obok obiektów i obszarów, które objęto ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa opolskiego lub poprzez umieszczenie w gminnej ewidencji zabytków, w obowiązujących planach miejscowych wskazano również inne obiekty o wartościach zabytkowych.

ANKO

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

madka
madka 02.07.2021, 22:01
jak dbacie o zabytki to widać gołym okiem np. na targowej w klatkach schodowych były piękne herby pruskie regimenów które po remontach zostały zniszczone. czy ktoś z konserwatorów prowadził nadzór tych remontów?

Pozostałe