Spółka działająca w Blachowni zamierza zbudować innowacyjną instalację do produkcji wosków utlenionych

  • 20.07.2021, 13:28 (aktualizacja 20.07.2021, 13:39)
  • Źródło: Urząd miasta , Mapa dotacji UE
Spółka działająca w Blachowni zamierza zbudować innowacyjną instalację… Foto: Euroceras
Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa instalacji pilotażowej do produkcji wosków utlenionych zlokalizowanej w Kędzierzynie–Koźlu przy ul. Szkolnej 15”, wszczętego na wniosek Euroceras Sp. z o.o. z siedzibą w naszym mieście.

Jak czytamy na stronie „Mapa dotacji UE” firma Euroceras już od pewnego czasu prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe dotyczące innowacyjnej technologii produkcji wosków utlenionych.

„Zaprojektowana i zbudowana w trakcie trwania projektu linia pilotażowa oparta będzie na opracowanej przez firmę Euroceras koncepcji nowej metody zintegrowanej produkcji wosku z wykorzystaniem procesu degradacji poliolefin, a następnie utleniania. W projektowanej linii pilotażowej wykorzystano innowacyjne, nowe techniki służące oszczędzaniu energii i oczyszczaniu zużytego powietrza. Wytworzone na niej produkty stanowić będą nowość przynajmniej na rynku polskim. Wnioskodawca zakłada, że w wyniku realizacji projektu będzie mógł wprowadzić na rynek co najmniej trzy różne rodzaje wosków utlenionych. Ich właściwości pozwolą na znalezienie nowych zastosowań w przemyśle tworzyw sztucznych. Głównymi odbiorcami będą firmy wykorzystujące w procesie produkcji dodatki do tworzyw sztucznych” - czytamy na stronie „Mapa dotacji UE”, z której wynika, że wartość projektu ma wynieść 26 031 380,53 zł, z czego dofinansowanie z UE 13 114 336,53 zł.

Prace badawcze zostały podzielone na dwa etapy:

- badania przemysłowe, podczas których prowadzone będą działania zmierzające do odpowiedniego doboru surowców chemicznych oraz projektowane komputerowo będą elementy składowe linii pilotażowej,

- prace rozwojowe, w ramach których zbudowana zostanie i będzie testowana w trybie pracy ciągłej linia pilotażowa oraz prowadzona będzie analiza właściwości surowców i wytwarzanych produktów gotowych.

Inwestycja ma zostać zrealizowana na działce nr 705 w Blachowni. Z analizy kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w odniesieniu do spółki Euroceras wynika, że prowadzi ona produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych, sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych oraz pozostałych półproduktów. Więcej informacji na temat tej firmy znajdziesz TUTAJ

 „Po uzyskaniu opinii właściwych organów oraz po uwzględnieniu łącznie kryteriów związanych z rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego usytuowania oraz rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania uznano, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostanie wydana bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, z jednoczesnym określeniem warunków i wymagań, o których mowa w art. 84 ust. 1a ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami oraz możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w pok. nr 428, w godz. od 8:00-15:00. Strony zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 40 34 470 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]” - czytamy w zawiadomieniu prezydenta Kędzierzyna-Koźla na stronie BIP urzędu miasta.

Na każdym etapie postępowania stronom przysługuje także możliwość składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących rozpatrywanej sprawy. Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Źródło: Urząd miasta , Mapa dotacji UE

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe