Strategia "Opolskie 2030". Jaka przyszłość czeka województwo opolskie?

  • 28.07.2021, 09:45
  • Źródło: Urząd marszałkowski
Strategia "Opolskie 2030". Jaka przyszłość czeka województwo opolskie?
Zarząd Województwa Opolskiego przyjął strategię rozwoju naszego województwa pod nazwą "Opolskie 2030", która uwzględnia wnioski i uwagi, jakie wpłynęły od przedstawicieli różnych środowisk w toku konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, że konsultacje trwały w marcu i kwietniu. Ich efektem jest ponad trzysta uwag zgłoszonych do dokumentu. Wszystkie propozycje zostały szczegółowo przeanalizowane, a informacja o tym, czy i w jaki sposób zostały uwzględnione w dokumencie, znalazła się w sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych strategii (patrz dokumenty do pobrania poniżej).

Dodatkowo dokument został uzupełniony m.in. o informacje na temat wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji ex-ante. Zaktualizowane zostały także dane statystyczne, wprowadzono poprawki merytoryczne, językowe i redakcyjne.

Kolejnym etapem prac nad strategią będzie uzyskanie opinii Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pod kątem spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego) oraz konsultacje z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po tych uzgodnieniach dokument trafi do radnych województwa. Ostatnim etapem prac będzie jego przyjęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego, co jest planowane na początek października.

"Opolskie 2030" będzie najważniejszym regionalnym dokumentem strategicznym. Dlaczego? Bo wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku nasze województwo będzie się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach. Określa cele i kierunki działania, jakie władze regionu muszą podejmować, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej. Strategia jest niezbędna do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój regionu.

Pełna informacja o przebiegu prac nad Strategią Opolskie 2030 znajduje się pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2020/11/strategia-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego-opolskie-2030/

Źródło: Urząd marszałkowski

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe