Stara kamienica na rynku w Kędzierzynie-Koźlu wypięknieje

  • 09.09.2021, 09:49
  • ANKO
Stara kamienica na rynku w Kędzierzynie-Koźlu wypięknieje
Trwa renowacja budynku mieszkalno-usługowego, położonego przy ul. Sądowej 2 w Koźlu. Elewacja tej nieruchomości zyska nową kolorystykę.

W związku z wnioskiem złożonym przez tamtejszą wspólnotę mieszkaniową, gmina Kędzierzyn-Koźle zdecydowała o udzieleniu dotacji z przeznaczeniem na renowację budynku wraz z kolorystyką i izolacją. Koszt zadania brutto według kosztorysu inwestorskiego sięga 398.078 zł. Kwota gminnej dotacji wynosi 170.000 zł, co stanowi 42,71% wartości tego zadania.

Gmina, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie zadań własnych realizuje zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Z art. 81 tejże ustawy wynika, iż w trybie określonym odrębnymi przepisami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

W budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021 zabezpieczono łącznie 300.000 zł. na dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

 

ANKO

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe