Las urzeka swoim pięknem i potęgą

  • 26.06.2019, 10:25
Las urzeka swoim pięknem i potęgą Piotr Arent
Termin „różnorodność biologiczna” znany jest od dłuższego czasu, rozumiany jest przez społeczeństwo intuicyjnie, jako „bogactwo życia”. Wszystko się zgadza, ale bioróżnorodność jest czymś znacznie bogatszym, bardziej złożonym niż proste „bogactwo życia” (bez względu na to, jak się je rozumie).

To różnorodność form życia na wszystkich poziomach jego organizacji:

• genetycznym – przejawiającym się zróżnicowaniem puli genowej w obrębie populacji i między populacjami każdego gatunku;

• gatunkowym – polegającym na istnieniu nieprzeliczonej (wciąż nieznanej) liczby gatunków organizmów;

• ekosystemowym – widocznym w zróżnicowaniu zespołów gatunków wzajemnie od siebie zależnych i zajmujących wspólny teren;

• krajobrazowym – postrzeganym, jako zróżnicowanie zespołów ekosystemów, w tym kształtowanych przez człowieka.

 

Las jest szczególnym przykładem ekosystemu o dużej różnorodności gatunkowej, zajmuje około 30 proc. powierzchni Polski. Tworzy najbardziej złożone, najbogatsze ekosystemy, w których występują różnorodne gatunki roślin i zwierząt. Lasy „tętnią życiem” nie tylko w sensie biotycznym, przyrodniczym, ale spełniają także przeróżne funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne (w tym publiczne). Z niektórych korzyści nie zdajemy sobie nawet sprawy zabiegani, w ferworze obowiązków, lecz nawet w drodze do pracy niezależnie od naszego zachowania i woli korzystamy z leśnych profitów. Wynikają one przede wszystkim z oddziaływania lasu na lokalny mikroklimat, pogodę i jakość powietrza. Sąsiedztwo lasów poprawia naszą kondycję, zdrowie, samopoczucie. Rośliny używane są przez nas do wyrobu między innymi kosmetyków, leków, barwników, przypraw, herbat ziołowych, przetworów takich jak dżemy, soki, nalewki. Przykładem mogą być np. borówka czarna, korzystnie wpływa na wzrok i widzenie po zmierzchu, borówka brusznica, ma szczególne walory smakowe, cenione przez najlepszych szefów kuchni, czosnek niedźwiedzi, wyrastające wczesną wiosna liście, podnoszą odporność i chronią przed infekcjami. Użyteczności roślin jest tak duża, ze nie sposób wymienić ich wszystkich, widzimy to na paru przykładach, a gdzie reszta, to jest między innymi bogactwo naszej przyrody.

 

Nadleśnictwo Kędzierzyn zarządzające lasami Skarbu Państwa, między innymi w gminach Kędzierzyn-Koźle i Ujazd, położone jest na jednym z najbardziej zindustrializowanych i zurbanizowanych obszarów naszego kraju, swoje piętno odcisnął także pożar z 1992 roku, który strawił ponad 2330 ha terenów leśnych. Dodatkowo przeważają siedliska borowe, czyli naturalne miejsce występowania sosny. Gatunek ten pokrywa 65 proc. powierzchni, następne miejsce zajmuje brzoza 15 proc. oraz dąb – 10 proc., pozostałe 10 proc. przypada na modrzew, świerk, olszę, osikę i inne gatunki liściaste. Dzięki pracy leśników miedzy innymi nad poprawą bioróżnorodności, naszych lasów, ochrona lasu posiadamy 6 użytków ekologicznych, 35 pomników przyrody oraz liczne stanowiska roślin chronionych (np. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, widłak goździsty itd.).

 

Pomniki przyrody obejmują pojedyncze twory przyrody ożywionej oraz nieożywionej o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historyczno – pamiątkowej. Zaliczamy do nich sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa, grupy drzew, aleje itd.

Na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn znajduje się 35 drzew zaliczanych do pomników przyrody. Są to buki zwyczajne, dęby szypułkowe, jesiony, wiązy szypułkowe, graby zwyczajne, wiąz polny, lipa drobnolistna, klon pospolity, czereśnia ptasia. Najokazalszy dąb znajduje się w leśnictwie Stara Kuźnia, liczy ponad 300 lat i 365 cm obwodu. Największy jesion znajduje się w leśnictwie Czajka ma ponad 200 lat i 370 cm obwodu.

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających duże znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz dla unikatowych typów środowisk: takich jak naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, bagna, torfowiska itd.

 

Na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn znajduje się sześć użytków ekologicznych, doskonałych miejsc do obserwacji zwierząt i roślin (łączna powierzchnia 21,33 ha):

- U.E. „Naczysławki” przedmiotem ochrony jest śródleśna łąka, miejsce lęgowe ptactwo wodno – błotnego, U.E. „Oczko za składnicą” w leśnictwie Blachownia, oczko wodne z roślinnością wodna i szuwarową,

- U.E. „Ostojnik” bagno wraz z otaczającą go roślinnością szuwarową, miejsce do rozrodu płazów,

- U.E „Kaczy dół” śródleśne bagno z oczkami wodnymi, z występującymi torfowcami i roślinnością szuwarową, miejsce gniazdowania ptaków wodno- błotnych i rozrodu płazów,

- U.E. „Żabi dół” bagno wraz z wierzbą łozą,

- U.E. „Gacek”, chroniący krajobraz w polderze zalewowym Odry, miejsce gniazdowania ptaków i rozrodu płazów, z roślinnością szuwarowo -bagienną.

 

W czasie pieszych wędrówek po Nadleśnictwie możemy zaobserwować bogactwo przyrody, dużo łatwiej zaobserwować Nam florę lasów, ale jeśli będziemy uważni, cierpliwi, zachowywali się cicho. Zostaniemy nagrodzeni, ponieważ w gęstwinie lasu kryją się różnorodne zwierzęta. Możemy zaobserwować wtedy, króla naszych lasów jelenia szlachetnego, daniela, sarnę, dzika, ale także mniejszą faunę np. wygrzewające się na słońcu jaszczurki, zaskrońce lub z kolei w wilgotnych i cienistych miejscach rzekotkę drzewną.

Nie możemy także zapominać o jednej z podstawowych funkcji lasu - pozyskiwania drewna, czyli funkcji produkcyjnej. Nie ma człowieka, który by z nich nie skorzystał w jakiś sposób np. w postaci materiału budowlanego, elementów wyposażenia domowego, źródła ciepła. Dodatkowo drewno jest łatwe w obróbce, 100 proc. biodegradowalne. Idea leśnego gospodarstwa polega na tym, aby nie pozyskiwać z lasu więcej drewna niż go przyrasta. Dzięki temu jego zapas odkładany w leśnym magazynie się powiększa. Leśnicy dbają o to żeby pozyskiwanie drewna było dostosowane do naturalnych cyklów rozwoju lasu, sprzyjało jego rozwojowi oraz posiadało stosowne certyfikaty przyjazne środowisku.

 

Tereny leśne są jednymi z najbardziej atrakcyjnych miejsc do uprawiania turystyki przyrodniczej: obserwacji i słuchania ptaków, wyszukiwanie roślin, tropienie zwierząt, kontaktów z naturą, poznawanie piękna przyrody. Z takiej wizyty mamy korzyści emocjonalne, zdrowotne, stajemy się częścią natury. Rozległe przestrzenie, cisza, czyste powietrze, oddalenie od cywilizacji, brak ruchu samochodowego, istnienie ścieżek turystycznych to wszystko daje nam las z całą swoja bioróżnorodnością.

Las, dzięki swojej różnorodności, urzeka swoim pięknem i potęgą. Dostarcza natchnienia, wzruszeń, wrażeń artystycznych, jest naszym domem, dlatego musimy go doceniać i o niego dbać.

 

_

Zdjęcia (5)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe