ODPADOWE ABC, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ

  • 13.09.2019, 15:59 (aktualizacja 13.09.2019, 21:58)
ODPADOWE ABC, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ
Z dniem 1 lipca 2019 r. system segregacji w Związku Międzygminnym „Czysty Region" został w pełni dostosowany do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Po co segregować odpady?

Wytwarzamy dobra na masową skalę, coraz mocniej nadwyrężamy środowisko. Proces ten postępuje, jeśli surowiec przetwarzamy na produkt, który użyty będzie tylko raz, a potem bezpowrotnie wyląduje w koszu. Dzięki segregacji cykl życia produktu się wydłuża - może on zostać ponownie wykorzystany. Pozwala to przede wszystkim oszczędzać zasoby naturalne, obniżać emisję zanieczyszczeń do atmosfery i do wód, oszczędzać konieczne do produkcji energię i wodę, a także ograniczyć miejsce, które bez segregacji musielibyśmy poświęcić na składowanie.

 

Jak to robić?

Należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Osobno zbieramy papier, szkło, tworzywa sztuczne razem z metalem, a także odpady biodegradowalne. Od 1 października osobny pojemnik zostanie także przeznaczony na popiół z domowych palenisk. Takie oddzielanie pozwala uzyskać surowce do ponownego przetworzenia.

 

ZMIESZANE RESZTKOWE

Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie da się odzyskać, czyli: resztki jedzenia, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne odpady higieniczne, zatłuszczony papier, potłuczoną ceramikę, paragony, które choć papierowe, nie nadają się do przetworzenia, a także zwykłe żarówki (żarówki energooszczędne i świetlówki zaliczamy do odpadów niebezpiecznych - wyrzucamy je w specjalnych punktach).

 

WRZUCAMY:

• odpadki mięsa, ryb, wędlin i kości,

• resztki obiadowe, nabiał, ser, jaja,

• olej jadalny,

• odchody zwierząt domowych,

• artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe, bandaże,chusteczki higieniczne),

• paragony,

• gąbki, szmatki,

• piasek, styropian budowlany,

• ubrania, obuwie,

• zatłuszczone, papierowe i plastikowe opakowania,

• porcelanę, ceramikę, szkło stołowe,

• znicze.

 

NIE WRZUCAMY:

• sprzętu AGD, RTV,

• baterii, akumulatorów,

• świetlówek i żarówek energooszczędnych,

• oleju silnikowego i filtrów olejowych,

• opakowań po farbach i rozpuszczalnikach,

• gruzu,

• odpadów zielonych,

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

• innych odpadów nadających się do recyklingu oraz odpadów niebezpiecznych,

• opakowań po środkach ochrony roślin,

• lekarstw,

• popiołu.

 

TWORZYWA SZTUCZNE I METAL

Do tego pojemnika trafiają opakowania plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe, tj. kartoniki po soku, mleku, a także kapsle, nakrętki , puszki, styropian opakowaniowy.

 

WRZUCAMY

• butelki plastikowe,

• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

• plastikowe opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach,

• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

• metalowe puszki, zakrętki, kapsle,

• styropian opakowaniowy,

• gumę i kauczuk,

• folię aluminiową.

 

NIE WRZUCAMY

• butelek i pojemników z zawartością,

• opakowań po lekach, wyrobach garmażeryjnych, olejach, margarynach,

• styropianu budowlanego,

• puszek po farbach, lakierach,

• sprzętu AGD i RTV,

• opakowań po aerozolach,

• plastikowych zabawek.

 

 

POPIÓŁ (OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.)

Tu będziemy wrzucać wystudzony popiół z domowych palenisk.

 

PAPIER

Tu trafia wszystko, co papierowe - o ile jest suche, nie jest pokryte folią, nie zawiera domieszek substancji niebezpiecznych. Nie wrzucimy tu więc m. in. papieru, na którym drukowane są paragony czy twardych okładek książek.

 

WRZUCAMY

• papier szkolny i biurowy,

• zadrukowane kartki, foldery,

• gazetki reklamowe, ulotki, prospekty,

• gazety i czasopisma,

• książki i zeszyty,

• opakowania papierowe,

• rurki po papierze toaletowym i ręcznikach,

• kartony po jajkach.

 

NIE WRZUCAMY

• kartonów po mleku i napojach,

• artykułów higienicznych (np. pieluch jednorazowych, podpasek),

• zatłuszczonego papieru (np. po maśle) i innych tłustych, zabrudzonych opakowań,

• zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych,

• worków po wapnie, cemencie,

• papieru samokopiującego, kalki,

• tapet

 

 

SZKŁO

To właściwe miejsce na butelki, słoiki - nawet zatłuszczone - a także pojemniki po kosmetykach, o ile nie zostały wytworzone z kilku trwale połączonych surowców.

 

WRZUCAMY

• butelki i słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), po napojach, produktach spożywczych, kosmetykach.

 

NIE WRZUCAMY

• szkła okiennego (zbrojonego, żaroodpornego), szyb samochodowych,

• porcelany, fajansu, ceramiki, doniczek,

• kryształu, luster, szkła stołowego,

• kineskopów,

• opakowań po lekach, termometrów,

• szkła okularowego, świetlówek, żarówek, zniczy.

 

BIO

Do brązowych pojemników wrzucamy gałęzie, skoszoną trawę, a także odpadki warzywne i owocowe. Posłużą jako kompost i tym samym przyczynią się do użyźniania gleby.

 

WRZUCAMY

• odpady z surowych warzyw i owoców,

• liście, kwiaty,

• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.

 

NIE WRZUCAMY

• kości, mięsa i odchodów zwierząt,

• oleju jadalnego, resztek obiadowych,

• przetworów z warzyw i owoców,

• żywności gotowanej, smażonej,

• drewna impregnowanego,

• popiołu, ziemi i kamieni.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Zaliczają się do nich zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, chemikalia, np. środki czyszczące, tusze, barwniki, zużyty olej silnikowy, a także sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie możemy wyrzucać do pojemników na śmieci zmieszane! Można je oddać w przeznaczonych do tego punktach w sklepach i aptekach, a także w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać nie tylko do zwykłego śmietnika, ale także do toalety. Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki. Leki zbierane w pojemnikach w aptekach poddawane są termicznej utylizacji.

 

SEGREGACYJNE DYLEMATY

 

Co z kartonem po mleku?

Z zewnątrz jest papierowy, od wewnątrz wyściełany aluminium, ,,gwint" ma z plastiku - gdzie więc go wyrzucić? Kartony na żywność płynną to tzw. opakowania wielomateriałowe: mimo papierowych elementów umieszczamy je w pojemnikach na metal i tworzywa sztuczne.

 

Czy opakowania przed wyrzuceniem trzeba umyć?

Kiedyś zalecano mycie opakowań, jednak, ze względu na oszczędność wody, zaniechano tego. Ważne, żeby OPRÓŻNIĆ OPAKOWANIA Z RESZTEK JEDZENIA.

 

Czy rzeczywiście wszystko trafia do jednej śmieciarki?

Firmy wywozowe dysponują wielokomorowymi śmieciarkami, w których nie dochodzi do zmieszania odpadów. Odpady segregowane mogą zostać odebrane jako zmieszane w sytuacji, gdy są źle wysortowane i nie kwalifikują się do odbioru selektywnego. Jeśli jednak mamy podejrzenia, że firma miesza selektywnie zbierane odpady, zgłośmy ten fakt do biura Związku .

 

Dlaczego do zielonego pojemnika na szkło wrzucamy tylko szkło opakowaniowe?

Szkło okienne, stołowe, okularowe czy żaroodporne ma inną temperaturę topnienia niż szkło opakowaniowe (butelki, słoiki czy opakowania szklane po kosmetykach) dlatego stanowi zanieczyszczenie na linii recyklingu szkła.

 

Zgniataj!

Odpady z miękkich tworzyw sztucznych, np. plastikowe butelki, koniecznie zgniatajmy. Dzięki temu zyskujemy ok. 80% więcej miejsca w worku/pojemniku, rzadziej musimy wynosić śmieci, a przede wszystkim - nie płacimy za transport powietrza.

 

Wystudź popiół!

Od 1 października do szarych pojemników będziemy wrzucać popiół - pamiętajmy, by był już wystudzony. Rozgrzany popiół może się jeszcze zatlić, uszkodzić Państwa pojemnik i spowodować pożar śmieciarki. Pamiętajmy, by nie zalewać pojemnika z popiołem wodą.

 

 

ILE ŚMIECIMY?

47 712 ton - tyle w 2018 r. odebrano odpadów z terenu wszystkich gmin członkowskich Związku, z czego aż 65% stanowiły odpady zmieszane.

460 kg - tyle w 2018 r. wyprodukował każdy mieszkaniec Związku, w przeliczeniu na liczbę osób zgłoszonych do systemu.

 

ILE TO KOSZTOWAŁO?

21 988 972,11 zł - tyle w 2018 r. wyniosły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu wszystkich gmin członkowskich Związku.

 

50% WSKAŹNIK RECYKLINGU

Pamiętajmy, że do 2020 r. musimy osiągnąć 50% wskaźnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 30,5%.

 

MPSZOK·i

Ważnym ogniwem segregacji odpadów są Mobilne Punkty Zbierania Odpadów Komunalnych. To tutaj możemy pozostawić m. in. odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodowe. Przywożąc odpady do MPSZOK-ów, musimy je odpowiednio przygotować - pamiętajmy, by były już posegregowane, odpady niebezpieczne odpowiednio oznakowane (np. środki chemiczne najlepiej opatrzyć ich oryginalną etykietą). W systemie gospodarki odpadami Związku Międzygminnego „Czysty Region" funkcjonują też Zbiórki Akcyjne. Nie możemy jednak w ich trakcie „pozbyć się" odpadów niebezpiecznych, w tym elektroodpadów.

 

Mobilne Punkty Zbierania Odpadów Komunalnych:

- tworzywa sztuczne

- papier i tektura

- odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, obierki)

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- przeterminowane leki

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEIE)

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg na mieszkańca/rok)

- zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (4 szt. na mieszkańca/rok)

- substancje niebezpieczne (ilość odpadów ograniczona) np. rozpuszczalniki, farby, tusze, oleje silnikowe

 

 

Pamiętaj!

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, zgłoś sprawę do biura Związku pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

 

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz być na bieżąco?

Zadzwoń do Biura Informacji i Obsługi Mieszkańców:

 

TELEFONY: 77 446 11 93, 77 446 11 97

 

ADRES MAILOWY: [email protected]

 

ADRES:

Związek Międzygminny „Czysty Region"

ul. Szkolna 15 (Ili piętro)

47-225 Kędzierzyn-Koźle

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

_

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe