Gra warta świeczki

  • 01.03.2020, 12:00 (aktualizacja 01.03.2020, 12:07)
  • W
Gra warta świeczki W W Polskiej Cerekwi pozyskaną dotację przeznaczą na stworzenie w tamtejszym zamku multimedialnej wystawy wraz z nagłośnieniem
Ponad 1,7 mln zł przekaże w tym roku samorząd województwa opolskiego 346 opolskim sołectwom. To efekt pierwszego naboru Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Sołectwom z naszego powiatu przyznano w sumie 125 tys. zł.

Łany, Nieznaszyn, Przewóz, Roszowice, Sukowice, Dziergowice, Stare Koźle, Stara Kuźnia, Kotlarnia, Trawniki, Maciowakrze, Chrósty, Dobieszów, Naczęsławice, Grudynia Wielka, Przedborowice, Polska Cerekiew, Ligota Mała, Mierzęcin, Łaniec, Długomiłowice, Łężce, Pociękarb, Reńska Wieś i Większyce - wszystkim wymienionym sołectwom z naszego powiatu przyznano dotację.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020-2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Łączna kwota w trzyletnim dofinansowaniu wynosi 5,4 mln zł.

Nabór na realizację zadań w roku 2020 trwał od 10 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Wnioski złożyło 68 gmin województwa opolskiego, co w rezultacie dało 346 zadań w sołectwach na łączną kwotę dofinansowania 1 727 481,73 zł.

Gminy złożyły wnioski na różne zadania. Aż 112 projektów dotyczy remontów, doposażenia i zagospodarowania terenu wokół świetlic wiejskich. O doposażenie miejsc publicznych w altany, wiaty, siłownie zewnętrzne czy zagospodarowanie placów i sanitariatów wnioskowało 66 sołectw. Nieco mniej - 46 opolskich wsi - chce przeznaczyć pozyskane pieniądze na doposażenie i modernizację placów zabaw. Wolę zakupu sprzętu, tj. kosiarki, ławy czy namiotu festynowego, wyraziły 34 wsie, a chęć organizacji różnego rodzaju wydarzeń lokalnych: festynów, dożynek, wystaw, zajęć dla mieszkańców - 25 miejscowości. Wnioskowano również o dotację dla ochotniczych straży pożarnych - dofinansowanie zakupu wozów, doposażenie i remont remiz (14 wniosków). O inne zadania, tj. oświetlenie czy stworzenie nowych terenów zielonych, starało się 49 sołectw.

Jak informują w samorządzie województwa opolskiego, ostateczną decyzję w sprawie przyznania gminom dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej podejmą radni województwa na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. W połowie marca planowane jest podpisanie umów z gminami i przekazanie dotacji. Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca października br.

Przyjrzymy się, o co wnioskowały sołectwa z gmin wiejskich naszego powiatu. Warto zaznaczyć, że część zadań wesprą dodatkowe pieniądze, np. z funduszu sołeckiego.

Z gminy Bierawa w pierwszym naborze wzięły udział cztery miejscowości. Dziergowice chcą wyposażyć pomieszczenie przystosowane na publiczny sanitariat. Doposażenie orlika to cel, jaki wyznaczyło sobie Stare Koźle. W Starej Kuźni chcą oświetlić boisko. Kotlarnia wnioskowała o dotację na zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw.

W pierwszym naborze MIS uczestniczyło pięć sołectw w gminie Cisek. Łany i Sukowice wnioskowały o środki finansowe na zakup namiotu festynowego, Nieznaszyn na doposażenie świetlicy wiejskiej, Przewóz na zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Spotkań, a Roszowice na remont świetlicy wiejskiej.

Spośród gmin naszego powiatu gmina Pawłowiczki ma najwięcej sołectw. Aż siedem z nich wystartowało w naborze. W Trawnikach chcą wyremontować pokrycie dachowe na budynku gminnym, w Maciowakrzu wykonać ogrodzenie na placu gminnym, a w Chróstach wyremontować świetlicę wiejską. Dobieszów starał się o pieniądze na wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, Naczęsławice na remont nawierzchni na placu gminnym, Grudynia Wielka na zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw, natomiast Przedborowice na doposażenie placu zabaw.

W gminie Polska Cerekiew Ligota Mała przeznaczy pozyskaną dotację na zakup urządzenia na plac zabaw, Mierzęcin na klimatyzator wraz z montażem i lodówkę do świetlicy wiejskiej, a Łaniec na zakup urządzeń na plac zabaw. O multimedialną wystawę wraz z nagłośnieniem starała się Polska Cerekiew.

Pięć sołectw z gminy Reńska Wieś wzięło udział w naborze. Długomiłowice przeznaczą pieniądze na zakup mebli do świetlicy wiejskiej, Łężce na termoizolację remizy OSP, Pociękarb na zakup i posadowienie domku ogrodowo-narzędziowego, Reńska Wieś na doposażenie placu zabaw, a Większyce na zakup strojów dla dziecięcego zespoły pieśni i tańca.

W

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe